Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 trên địa bàn Tỉnh

Ngày cập nhật:  6/10/2020 7:59:16 AM

         Hiện nay, trong thời đại văn minh mà chúng ta đang sống, không ai là không biết và nhận thức được vai trò cực kỳ quan trọng của đại dương, biển và hải đảo đối với sự tồn vong và phát triển nhân loại. Do đó nhằm nhắc nhở con người quan tâm tới những giá trị của đại dương, các sản phẩm từ biển và đại dương cũng như những cảnh báo có ảnh hưởng về vai trò của Đại dương đối với sự sống trên Trái Đất cũng như cách mà con người có thể bảo vệ nó. Liên hợp quốc đã thông qua ngày 08/6 hàng năm là Ngày Đại dương Thế giới để thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương. Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 có chủ đề “Đổi mới vì một đại dương bền vững ”, sẽ là cơ hội để giới thiệu những phương pháp, ý tưởng, sản phẩm mới, các giải pháp khả thi nhằm làm nổi bật những đổi mới trong các lĩnh vực liên quan đến đại dương như công nghệ, hệ thống cơ sở hạ tầng, quản lý tài nguyên, sản phẩm, khoa học công nghệ mới....Bên cạnh đó, việc quy định rõ tại Điều 7 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam từ ngày 01 đến 08 tháng 6 hằng năm” được xem là cột mốc quan trọng trong lĩnh vực quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo, với chủ đề “Đổi mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam”, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm nay nhằm mục đích đổi mới công tác xây dựng, thực hiện kế hoạch của các Bộ, ngành và địa phương nhằm cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết 26/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến 2045.

      Thực hiện Công văn số 2556/BTNMT-TCBHĐVN của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020, từ tháng 5/2020 đến nay trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt diễn ra nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ tài nguyên môi trường, hướng đến phát triển bền vững. Trong đó tập trung vào những hoạt động cụ thể như: Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu tại cơ quan, tuyến đường chính và nơi công cộng; tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải ven biển và trên các hải đảo; tổ chức các hoạt động ra quân làm vệ sinh môi trường biển, thu gom xử lý chất thải, rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường; hỗ trợ người dân thích ứng với biến đổi khí hậu.


Lễ ra quân thực hiện chiến dịch “Hãy làm sạch biển” tại Cửa Việt

Tham gia chiến dịch “Hãy làm sạch biển”


      Song song với các hoạt động “Hãy làm sạch biển” các hoạt động thiết thực khác cũng diễn ra trong Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm nay như trao tặng suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn vùng bãi ngang ven biển huyện Gio Linh, gắn các biển tuyên truyền về bảo vệ môi trường biển tại khu vực bãi biển Cửa Việt.

Gắn các biển tuyên truyền về bảo vệ môi trường

Tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

         Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã tổ chức treo băng rôn tại các tuyến đường phố chính ở thành phố Đông Hà, các bãi tắm của 4 huyện ven biển, xây dựng clip cổ động, tuyên truyền ngày Đại dương thế giới (08/6) và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020 trên đài phát thanh truyền hình tỉnh.

Treo băng rôn trên các tuyến đường

Các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, ngày Môi trường thế giới 05/6 và ngày Đại dương thế giới 08/6 năm 2020 đã được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông của Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Đài phát thanh huyện, các báo, tạp chí ... trong và ngoài tỉnh và đã có sức lan tỏa cũng như ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng.
                                                                                                                    
Bài và ảnh: Tây Đức (CCBĐ)