Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Nâng cao kiến thức pháp luật về lĩnh vực biển và hải đảo cho các cán bộ quản lý xã, thôn, các doanh nghiệp vùng ven biển tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật:  10/12/2020 9:45:20 AM

         Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-STNMT ngày 13/02/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tuyên tuyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, từ ngày 22 đến ngày 25/9/2020 Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn đã tổ chức 04 hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về lĩnh vực biển và hải đảo cho các cán bộ công chức cấp xã, cán bộ quản lý thôn thuộc các xã, thị trấn ven biển, các doanh nghiệp khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh.

       Mục đích của khóa tập huấn nhằm giúp cho các đại biểu tham dự nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo tại địa phương cũng như cơ sở sản xuất kinh doanh của mình, đồng thời tuyên truyền cho ngư dân việc khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và thực hiện không theo quy định, đảm bảo an ninh, trật tự trên biển. 

Các đồng chí lãnh đạo Sở phát biểu khai mạc hội nghị

       Dự hội nghị tập huấn có ông Nguyễn Trường Khoa, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Nguyễn Hữu Nam – Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn; ông Lê Đức Thắng – Phó trưởng phòng Thủy sản, Chi cục Thủy sản – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với hơn 230 đại biểu là các cán bộ lãnh đạo UBND, công chức địa chính, cán bộ quản lý thôn thuộc các xã, thị trấn ven biển, các doanh nghiệp khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Các báo cáo viên trình bày tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn và Chi cục Thủy sản trình bày những nội dung liên quan đến văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam về quản lý tài nguyên và môi trường biển và hải đảo, tình hình khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; một số lưu ý ngư dân khi hoạt động khai thác hải sản trên biển.

Các đại biểu tham dự hội nghị 

Ngoài ra, các đại biểu tham dự hội nghị đã học hỏi, thảo luận, trao đổi những vướng mắc, khó khăn trong công tác quản lý biển và hải đảo trên địa bàn, cùng nhau tháo gỡ, đưa ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về khai thác bền vững và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo. Thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con nhân dân, các ngư dân trên địa bàn tiếp tục ra khơi, bám biển; tập hợp, phản ánh và đề nghị chính quyền cấp trên giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trên địa bàn của mình; báo cáo kịp thời với chính quyền địa phương về những hành vi vi phạm pháp luật trong công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo nhằm thực hiện tốt mục tiêu của Chương trình hành động số 144-CTHĐ/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đề ra.
                                                                                                 
Bài: Mai Yên, Ảnh: Tây Đức (CCBĐ)