Chuyên mục: Đảng và Đoàn thể

Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn với chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-TW: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

Ngày cập nhật:  12/4/2020 3:53:47 AM

         Thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/BTGĐUK ngày 03/3/2020 của Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh về hướng dẫn tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2020; Công văn số 121-CV/ĐU ngày 06/3/2020 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Diễn đàn Chi bộ năm 2020, ngày 30/11/2020 Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn sinh hoạt Chi bộ với chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-TW: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”
          Tham dự Diễn đàn có 25 đồng chí là đảng viên trong Chi bộ và các đồng chí đại diện BCH Công đoàn CSTV, đại diện BCH Chi đoàn.

          Tại Diễn đàn, đồng chí Bí thư Chi bộ đã trình bày các nội dung trong Nghị quyết số 35/NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 133/KH-TU ngày 20/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01/KH-ĐUK ngày 13/8/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về triển khai Nghị quyết số 35/NQ-TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ".

Đ/c Bí thư Chi bộ khai mạc Diễn đàn

         Diễn đàn gợi ý một số nội dung trọng tâm, mang tính cốt lõi để đảng viên thảo luận và đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Chi bộ cũng như cơ quan đơn vị. Tại Diễn đàn đã có nhiều ý kiến thảo luận, trong đó tập trung vào các vấn đề sau :

- Hành động của cán bộ, đảng viên, CNVC LĐ trong cơ quan đơn vị để phản bác, chống lại những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với Đảng và Nhà nước.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

- Cán bộ, đảng viên, CNVC LĐ cơ quan đơn vị đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về giá trị to lớn của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ động đấu tranh phản bác, vạch trần các luận điểm xuyên tạc, chống phá quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước.

Sau ý kiến thảo luận của đảng viên, Chi bộ đã thống nhất một số giải pháp lãnh đạo của Chi bộ trong thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị để thực hiện trong thời gian tới.

          Kết thúc Diễn đàn, đồng chí Bí thư mặt Chi bộ cảm ơn, ghi nhận và tiếp thu các ý kiến tham gia của các đồng chí tham dự diễn đàn; Chi bộ sẽ bổ sung các nội dung trao đổi, thảo luận và những giải pháp của Chi bộ thông qua đề xuất của đảng viên vào chương trình hành động để triển khai thực hiện trong thời gian tới.


Đ/c Bí thư Chi bộ gợi ý một số giải pháp để thảo luận tại Diễn đàn

                                                Bài và ảnh:Đức Quý (TTKT)

   Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch Covid – 19”
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ chuyên đề: "Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cánh Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng"
   Đảng ủy Sở TN&MT tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng
   Chi đoàn Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)
   Đoàn cơ sở Sở TN&MT tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)
   Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức các hoạt động ra quân đầu năm xuân Tân Sửu 2021
   Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ đầu năm mới Tân Sửu - 2021
   Tham gia hưởng ứng Tết trồng cây năm 2021 và Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai công tác quản lý ngành tài nguyên và môi trường năm 2021
   Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng Thủy văn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2021