Chuyên mục: Đảng và Đoàn thể

Công đoàn Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường nâng cao chất lượng hoạt động tại cơ sở, làm tốt công tác nữ công

Ngày cập nhật:  12/15/2020 10:33:50 AM

           Công đoàn Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (Công đoàn Trung tâm) là công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), có tổng số đoàn viên là 48/50 người, chiếm 96% tổng số cán bộ, viên chức, lao động (CB, VC-LĐ), trong đó nữ CB, VC-LĐ của Trung tâm chiếm 50% lực lượng CB, VC-LĐ của đơn vị.
        Nữ CB, VC-LĐ là bộ phận của giai cấp công nhân Việt Nam và là lực lượng nòng cốt trong phong trào phụ nữ cả nước. Trong những năm qua, cùng với nữ CB, VC-LĐ ngành tài nguyên và môi trường, nữ CB, VC-LĐ của Trung tâm đã và đang đóng góp công sức, trí tuệ của mình trên các lĩnh vực của công tác của đơn vị, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hoàn thành tốt các nhiệm vụ quan trọng của ngành tài nguyên và môi trường.


Công đoàn Viên chức Tỉnh biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CB, VC-LĐ giai đoạn 2010-2020 và tặng Giấy khen cho Công đoàn Trung tâm vì triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ

Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” thể hiện rõ sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn đối với công tác phụ nữ, nhằm phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của phụ nữ với mục đích nâng cao vai trò, vị trí của phụ nữ trong xã hội, thực hiện bình đẳng giới, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ.

Nhận thức được tầm quan trọng của Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ, trên cơ sở sự chỉ đạo của Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn Cơ sở Sở TN&MT, Công đoàn CSTV Trung tâm đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ đến tận từng nữ đoàn viên công đoàn với 3 mục tiêu và 5 nhiệm vụ giải pháp, đồng thời làm cơ sở để ban chấp hành Công đoàn cụ thể hóa vào chương trình công tác hàng năm của mình và hàng năm chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đề ra. 

Năm 2020 với chủ đề: “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” Công đoàn Trung tâm đã triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CB, VC-LĐ, đặc biệt là lao động nữ. Không ngừng kiện toàn xây dựng tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên, thường xuyên quan tâm đến việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn. Hàng năm Công đoàn Trung tâm đều được cấp ủy chi bộ ghi nhận và biểu dương và đánh giá cao, Công đoàn cơ sở Sở TN&MT công nhận công đoàn vững mạnh;

         Để xứng đáng với những ghi nhận của công đoàn cấp trên và là điểm tựa cho CB, VC-LĐ về bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong công tác cũng như trong cuộc sống, thời gian qua Công đoàn Trung tâm đã thực hiện nhiều giải pháp, kế hoạch cụ thể. Song với phong trào thi đua trong lao động sản xuất, hoạt động VHVN-TDTT luôn được quan tâm chú trọng, đặt biệt các hoạt động động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động ATVSLĐ” được tổ chức thực hiện và tham gia đầy đủ như: tham gia giao lưu bóng đá, bóng chuyền; phát động xanh hóa và chăm sóc cây xanh nơi cơ quan đơn vị tạo môi trường làm việc thân thiện, quyết tâm xây dựng cơ quan đơn vị xanh-sach-đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; phối hợp với với đơn vị thực hiện tốt nhiều biện pháp hiệu quả trong phòng chống dịch bệnh Covid-19; cùng với tổ chức Đoàn thanh niên thực hiện trao quà và hỗ trợ cho người dân xử lý giếng nước bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại vùng ven thành phố Đông Hà,... với tinh thần năng suất chất lượng, hiệu quả, trách nhiệm và lợi ích của mỗi đoàn viên và người lao động.


Cán bộ Trung tâm tham gia cuộc thi viết: Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Khối Thi đua các Trung tâm và Ban quản lý thuộc Tỉnh tổ chức, kết quả đạt giải nhất trong toàn Khối

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện chế độ chính sách, bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của CB, VC-LĐ trong công tác nâng lương, phân công lao động, chế độ thực hiện bảo hiểm, thai sản, khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là các chế độ liên quan đến lao động nữ. Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với chủ đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham gia tốt cuộc thi viết: Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Khối Thi đua các Trung tâm và Ban quản lý thuộc Tỉnh tổ chức, kết quả đạt giải nhất trong toàn Khối.

        Với những hoạt động và kết quả đạt được trong 10 năm qua, năm 2020 công đoàn Trung tâm được Công đoàn Viên chức Tỉnh biểu dương và tặng giấy khen cho tập thể vì triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ (2010-2020). Đây là kết quả tập thể CB, VC-LĐ trong Trung tâm đoàn kết, nỗ lực đạt được và là động lực để tiếp tục cống hiến, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Công đoàn cơ sở Sở TN&MT nói riêng, ngành tài nguyên môi trường nói chung.
                                                                                                         
Bài và ảnh: Quốc Tuyển (TTQT)

 

 

   Chúc mừng đội tuyển bóng đá nam Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường đã lên ngôi vô địch tại Giải bóng đá nam nữ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh năm 2022
   Họp bàn giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
   Các hoạt động nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và ngày Gia đình Việt Nam 28/6 của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị
   Hội Cựu chiến binh cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2022 “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương; đổi mới, sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa tỉnh Quảng Trị phát triền nhanh, bền vững”
   Chi đoàn Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn lần thứ V nhiệm kỳ 2022-2024
   Chi đoàn Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2024
   Chi đoàn Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2024
   Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường công bố Quyết định về công tác cán bộ
   Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh tổ chức các hoạt động Chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn và Đại hội Chi đoàn Lần thứ V nhiệm kỳ 2022-2024