Chuyên mục: Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị nghiệm thu “Kết quả quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2020”

Ngày cập nhật:  12/23/2020 5:47:35 AM

        Ngày 21/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu “Kết quả quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2020”. Hội nghị do Đồng chí Nguyễn Hữu Nam – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi Trường chủ trì. Tham dự Hội nghị có sự tham gia của đại diện các đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Chi cục Bảo vệ môi trường, Chi cục Biển Hải đảo và KTTV, Phòng Khoáng sản và Nước, Văn phòng Sở. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường là đơn vị chủ trì thực hiện và báo cáo. 


Đồng chí Nguyễn Hữu Nam - Phó Giám đốc Sở TN&MT phát biểu tại Hội nghị nghiệm thu

Năm 2020, thực hiện Quyết định số 154/QĐ-STNMT ngày 16/01/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị về chương trình quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2020, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành quan trắc các thành phần môi trường tại 162 điểm với phạm vi trên địa bàn toàn tỉnh, với 13842 mẫu (trong đó, nước sông: 32 vị trí thuộc 11 sông, trong đó có 07 vị trí quan trắc nền, 25 vị trí quan trắc tác động; nước hồ: tại 10 hồ được phân bố trên địa bàn toàn tỉnh; nước dưới đất: tại 25 vị trí; nước thải đô thị: tại 11 vị trí ở các cống nước thải của các khu vực đô thị; nước biển ven bờ: tại 09 vị trí phân bố dọc theo chiều bờ biển; không khí: tại 25 vị trí, trong đó có 02 vị trí quan trắc nền và 23 vị trí quan trắc tác động; đất: tại 15 vị trí bị ảnh hưởng xói mòn, bạc màu; trầm tích: tại 07 vị trí tại các lưu vực sông; xâm nhập mặn: tại 14 vị trí thuộc hai hệ thống sông chính là Bến Hải và Thạch Hãn; tài nguyên nước mặt: tại 06 vị trí; tài nguyên nước dưới đất: tại 08 vị trí).

         Kết quả, Đơn vị thực hiện đã hoàn thành đầy đủ khối lượng được giao; các kết quả đảm bảo độ tin cậy và đạt được những mục tiêu đã đề ra ban đầu là theo dõi diễn biến các thành phần tài nguyên, môi trường trên địa bàn toàn Tỉnh, làm cơ sở để đánh giá hiện trạng tài nguyên (nước mặt, nước dưới đất) và chất lượng các thành phần môi trường (nước mặt, nước biển ven bờ, nước dưới đất, hiện trạng xâm nhập mặn, nước thải, không khí, đất, trầm tích); cung cấp số liệu, dữ liệu cho các cơ quan quản lý xây dựng kế hoạch bảo vệ tài nguyên và môi trường hàng năm, trung hạn và dài hạn. Đồng thời, báo cáo kịp thời cho các cơ quan quản lý về hiện trạng và biến động các thành phần tài nguyên và môi trường; cùng với đó đã đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động quan trắc phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn Tỉnh.

Trung tâm Quan trắc TN&MT báo cáo kết quả thực hiện tại buổi thẩm định

         Trên cơ sở các ý kiến của thành viên Hội đồng nghiệm thu, đồng chí Nguyễn Hữu Nam – Phó Giám đốc Sở, thay mặt Hội đồng nghiệm thu ghi nhận những kết quả mà Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện và nhất trí thông qua “Kết quả quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2020”. Bên cạnh đó, Đồng chí đã chỉ đạo đơn vị thực hiện chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến góp ý của các thành viên hội đồng để hoàn thiện nội dung báo cáo, đồng thời đưa ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính thực tiễn của nhiệm vụ trong những năm tiếp theo./.
                                                                                           
Bài: Quốc Tuyển, Ảnh: Hoàng Mai (TTQT)

   Dự án CapaViet2 mời tham gia khóa học trực tuyến “Đăng ký các khu vực ô nhiễm tại Việt Nam”
   Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi kiểm tra, thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Kho cảng xăng dầu Hải Hà - Quảng Trị tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh
   Hội nghị Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020 nhằm đánh giá tổng thể, toàn diện các vấn đề môi trường, những thách thức, hạn chế trong công tác bảo vệ môi trường và đề ra được những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho công tác quản lý môi trường những năm tiếp theo
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị nghiệm thu “Kết quả quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2020”
   Tập huấn nghiệp vụ quản lý môi trường dành cho cán bộ địa chính môi trường xã, phường, thị trấn năm 2020
   Tổ chức Khóa đào tạo về nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2020
   Hội nghị tập huấn phổ biến các văn bản thi hành pháp luật bảo vệ môi trường
   Tăng cường xử lý và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do mưa lũ gây ra
   Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 với chủ đề Cùng hành động để thay đổi thế giới (Every small action makes a world of difference)