Chuyên mục: Môi trường

Hội nghị Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020 nhằm đánh giá tổng thể, toàn diện các vấn đề môi trường, những thách thức, hạn chế trong công tác bảo vệ môi trường và đề ra được những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho công tác quản lý môi trường những năm tiếp theo

Ngày cập nhật:  12/30/2020 7:55:40 AM
 

        Thực hiện Quyết định số 3326/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020, được sự nhất trí của UBND tỉnh, ngày 25/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020.

         Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hà Sỹ Đồng, UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Công tác bảo vệ môi trường đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp, các ngành quan tâm, góp phần đáng kể vào quá trình cải thiện chất lượng môi trường sống, thay đổi hành vi của con người đối với môi trường. Quảng Trị đã có nhiều quyết sách để giải quyết được cơ bản các vấn đề môi trường bức xúc của địa phương. Công tác xã hội hoá đầu tư cho bảo vệ môi trường đã và đang được triển khai có hiệu quả. Ý thức, sự quan tâm về bảo vệ môi trường của các cấp chính quyền, cán bộ và nhân dân trên địa tỉnh đã được nâng cao rõ rệt. Bảo vệ môi trường đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của hệ thống chính trị. Tuy nhiên, dưới sức ép của quá trình phát triển thì nhiều vấn đề môi trường nảy sinh, các điểm nóng về môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề vẫn chưa được giải quyết triệt để, đã ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân; Hiện tượng biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng phức tạp và khó lường; Lượng chất thải phát sinh ngày càng lớn đã làm gia tăng áp lực lên các thành phần môi trường tiếp nhận như đất, nước và không khí. Nảy sinh các vấn đề môi trường liên tỉnh, liên huyện cần có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Hữu Nam – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo đánh giá hiện trạng môi trường giai đoạn 2016-2020 và 03 tham luận, ý kiến của các đại biểu tham dự. Theo số liệu Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị, trong 5 năm trở lại đây, chất lượng các thành phần môi trường nước mặt lục địa, nước dưới đất, nước biển ven bờ, môi trường đất tương đối ổn định và nằm trong giới hạn cho phép theo các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Trong đó chất lượng nước sông tương đối ổn định, ít biến động so với giai đoạn 2010 - 2014, đáp ứng được nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Tuy vậy, tại khu vực hạ lưu sông Bến Hải và Thạch Hãn, do quá trình xâm nhập mặn nên chất lượng nước chỉ đáp ứng được mục đích nuôi trồng thủy sản, không đáp ứng cho mục đích tưới tiêu.

Chất lượng môi trường nước hồ đáp ứng được cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi. Tuy nhiên, tại các khu vực nội thị như hồ Khe Chè, Đại An, Nam Hào, Khe Sanh và hồ Lao Bảo là nơi tiếp nhận trực tiếp nước thải sinh hoạt đô thị nên chất lượng nước hồ có xu hướng gia tăng hàm lượng các chất gây ô nhiễm, chất lượng nước suy giảm so với giai đoạn 2010-2014, do tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị phú dưỡng. Mặc dù năm 2016, xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường biển do Công ty Hưng nghiệp Formosa gây ra, tuy nhiên, theo kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước biển ven bờ giai đoạn 2015 - 2019 ổn định, ít có sự biến động so với giai đoạn trước...

Về chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2015 - 2019 tương đối ổn định và có xu hướng giảm nhẹ so với giai đoạn trước, nhưng vẫn trong tình trạng luôn phải đối mặt với áp lực dân số, phát triển công nghiệp, giao thông, thương mại dịch vụ, nhất là đối với các nút giao thông đông đúc…

Để đạt được hiện trạng thành phần môi trường tương đối ổn định là nhờ vào hiệu quả của công tác quản lý môi trường trong 5 năm qua. Ngành Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành các Nghị quyết, Quyết định, chương trình, kế hoạch quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh; Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường đã được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và liên tục, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cán bộ, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; đổi mới, nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ môi trường. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã được triển khai nghiêm túc, góp phần hạn chế số lượng các vụ vi phạm về bảo vệ môi trường. Tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn, tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đạt 87,79%; Đã thực hiện tốt hoạt động kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các Khu, cụm công nghiệp. Hoàn thành xử lý 58/107 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, chiếm 54,2%. Đã xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo về môi trường trên địa bàn tỉnh. Hình thành Trạm Trung tâm quản lý, vận hành hệ thống quan trắc tự động; đã kết nối giám sát được 6 cơ sở và truyền số liệu về Bộ tài nguyên và Môi trường. Hoàn thành công tác quan trắc môi trường hằng năm với thành phần môi trường đất, không khí, nước mặt, nước biển, nước dưới đất, nước thải tại 162 điểm, với tần suất 04 đến 12 đợt/năm.

Trong chương trình Hội nghị, UBND tỉnh cũng đã tặng Bằng khen cho 05 tập thể, 13 cá nhân điển hình trong thực hiện phong trào thi đua bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh trong những năm qua. 


Trong giai đoạn 2021-2025, áp lực lên môi trường ngày càng tăng, đòi hỏi cần có nhiều giải pháp đồng bộ và đồng hành của các ngành, các cấp và toàn thể doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Trường Khoa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã phát biểu bế mạc và đề xuất các giải pháp: Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp lut vbảo vmôi trưng theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020; Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về BVMT các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Tiếp tục đẩy mạnh việc huy động nguồn tài chính cho công tác bảo vệ môi trường; Thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát nguồn gây ô nhiễm môi trường: Kiểm soát các dự án, nguồn thải lớn. Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Xây dng hthng quan trắc, thc hiện các chương trình quan trc, xây dựng cơ sd liu và báo cáo vmôi trưng; Thực hiện các giải pháp cấp bách về quản lý chất thải rắn, đặc biệt là chất thải rắn sinh hoạt; Cải thiện chất lượng môi trường không khí tại các đô thị, khu vực đông dân cư;  Cải tạo, phục hồi môi trường các khu vực bị ô nhiễm tồn lưu, cơ sở công ích; Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về BVMT; Tăng cường công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; Xây dựng cụ thể các chương trình, dán, nhiệm vụ hot động bo vmôi trưng trọng tâm nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.


Với sự quan tâm sâu sát, sự chỉ đạo quyết liệt, toàn diện của các ngành, các cấp, sự tham tích cực của doanh nghiệp và người dân sẽ góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng Quảng Trị thành miền quê đáng sống.
                                                                                               
Bài: Thanh Luận (CCBVMT), Ảnh: Thanh Tiến (TTQT)