Chuyên mục: Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi kiểm tra, thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Kho cảng xăng dầu Hải Hà - Quảng Trị tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh

Ngày cập nhật:  1/25/2021 8:08:29 AM

       Kho cảng xăng dầu Hải Hà - Quảng Trị thuộc Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà được xây dựng tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Dự án đã được UBND tỉnh duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 2192/QĐ-UBND ngày 22/8/2019.

       Là dự án có nguy cơ cao về sự cố tràn dầu, Sở Tài nguyên và Môi trường đã được UBND tỉnh ủy quyền thành lập Hội đồng thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của dự án. Theo đó, ngày 21/01/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường - Thường trực Hội đồng thẩm định đã mời các thành viên Hội đồng tham gia buổi kiểm tra, thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Kho cảng xăng dầu Hải Hà - Quảng Trị tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh.

       Tham gia buổi thẩm định có Sở Tài nguyên và Môi trường, do ông Nguyễn Hữu Nam - Phó Giám đốc Sở chủ trì, cùng đầy đủ các thành viên của Hội đồng gồm: Văn phòng UBND tỉnh; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Sở Công thương; Cảng vụ hàng hải Quảng Trị; UBND hai huyện Gio Linh, Triệu Phong và Công ty Cổ phần Cảng Cửa Việt.

                                   Cuộc họp diễn ra trong không khí nghiêm túc và HĐTĐ đã đưa ra nhiều ý kiến góp ý cho chủ dự án

       Hội đồng thẩm định đã kiểm tra thực tế toàn bộ khu vực dự án và đưa ra nhiều nhận xét, góp ý đối với kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của kho cảng, trong đó tập trung vào một số nội dung chính như: các nguồn tiềm ẩn gây nguy cơ tràn dầu, trang thiết bị ứng phó, nguồn nhân lực ứng phó, hoạt động tổ chức diễn tập…
Các thành viên HĐTĐ đi kiểm tra thực tế toàn bộ khu vực kho cảng

       Được sự thống nhất của các thành viên Hội đồng thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị thường trực sẽ tổng hợp các ý kiến thẩm định, hướng dẫn chủ dự án chỉnh sửa hồ sơ đảm bảo yêu cầu và trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy trình./.
                                                                                                          
Bài và ảnh: Diệu Hằng (CCBVMT)

 

   Dự án CapaViet2 mời tham gia khóa học trực tuyến “Đăng ký các khu vực ô nhiễm tại Việt Nam”
   Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi kiểm tra, thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Kho cảng xăng dầu Hải Hà - Quảng Trị tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh
   Hội nghị Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020 nhằm đánh giá tổng thể, toàn diện các vấn đề môi trường, những thách thức, hạn chế trong công tác bảo vệ môi trường và đề ra được những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho công tác quản lý môi trường những năm tiếp theo
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị nghiệm thu “Kết quả quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2020”
   Tập huấn nghiệp vụ quản lý môi trường dành cho cán bộ địa chính môi trường xã, phường, thị trấn năm 2020
   Tổ chức Khóa đào tạo về nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2020
   Hội nghị tập huấn phổ biến các văn bản thi hành pháp luật bảo vệ môi trường
   Tăng cường xử lý và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do mưa lũ gây ra
   Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 với chủ đề Cùng hành động để thay đổi thế giới (Every small action makes a world of difference)