Chuyên mục: Đảng và Đoàn thể

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai công tác quản lý ngành tài nguyên và môi trường năm 2021

Ngày cập nhật:  1/28/2021 12:50:34 PM

        Chiều ngày 22/01/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai công tác quản lý ngành tài nguyên và môi trường năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh.
        Ngành Tài nguyên và Môi trường có ông Nguyễn Trường Khoa - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; các Phó Giám đốc Sở; đại diện lãnh đạo UBND, phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố; Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh.


Toàn cảnh Hội nghị

       Hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình hoạt động, kết quả thực hiện nhiệm vụ 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý ngành tài nguyên và môi trường năm 2021.
       Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai và Covid-19 nhưng tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài nguyên và Môi trường đã luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Tích cực chủ động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, Chương trình hành động của UBND tỉnh, các nhiệm vụ và các thông báo kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh. Công tác giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện tốt; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được quan tâm và chú trọng. Những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường được Sở chỉ đạo hướng dẫn bằng các văn bản cụ thể; chất lượng thẩm định hồ sơ ngày càng được chú trọng, nâng cao. Sở cũng đã tích cực trong tham mưu công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, nước; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; giải quyết dứt điểm, đúng quy định các đơn thư khiếu nại, tố cáo.
        Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đưa ra những giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh như công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý dứt điểm các vấn đề ô nhiễm môi trường, duy trì các tiêu chí môi trường ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng cường phối hợp giữa các ngành, các cấp trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
        Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành tài nguyên và môi trường đạt được trong năm 2020. Kết quả đạt được của tỉnh Quảng Trị trong năm 2020 có đóng góp lớn của ngành tài nguyên và môi trường, đặc biệt một số nhiệm vụ trọng tâm từng bước được quan tâm giải quyết khá triệt để, tạo môi trường đầu tư, phát triển ngày càng tốt.


Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu chỉ đạo Hội nghị

        Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành và các địa phương phải quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất đai, khoáng sản; tổ chức rà soát chính sách, pháp luật về lĩnh vực tài nguyên - môi trường; rà soát, đánh giá xây dựng và điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Giải quyết dứt điểm một số vụ việc khiếu nại, kiến nghị kéo dài đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện. Tiếp tục hỗ trợ các dự án thu hút đầu tư, các dự án trọng điểm trong thực hiện các thủ tục về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng và đánh giá tác động môi trường; Rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết trong tình lĩnh vực nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa công dân - cơ quan chính quyền, sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của ngành…
        Ông Nguyễn Trường Khoa - Giám đốc Sở thay mặt Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến góp ý tại Hội nghị; đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm mà ngành cần triển khai ngay để tiếp tục duy trì, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2021 như: Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo tinh thần của Nghị quyết số 19-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Nghị định số 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ; tập trung chỉ đạo việc thi hành Luật Đất đai, Luật Tài nguyên nước, Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường, các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch đã ban hành thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật, sử dụng lãng phí các nguồn tài nguyên; tiếp tục rà soát bổ sung các thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính về đất đai, môi trường, tài nguyên khoáng sản, nước, thực hiện tốt trách nhiệm công vụ, tăng cường công tác thanh kiểm tra chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường.


Ông Nguyễn Trường Khoa - Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

         Tại Hội nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 02 đồng chí; tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 07 tập thể; tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020.

Trao danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho các cá nhân

Trao danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho các tập thể thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân

       Nhân dịp này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trao giấy chứng nhận cho 01 tập thể và 03 cá nhân đạt giải tại cuộc thi trực tuyến “tìm hiểu về cải cách hành chính” năm 2020.


Trao giấy chứng nhận cho các tập thể và cá nhân đạt giải trong cuộc thi trực tuyến
"Tìm hiểu cải cách hành chính" năm 2020

       Cũng tại Hội nghị, các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký cam kết thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị với Lãnh đạo Sở năm 2021.


Các đơn vị ký cam kết thực hiện nhiệm vụ năm 2021
                                  Bài: Hồng Cẩm (VP Sở), Ảnh: Trường Sinh (VPDKDDHH)

 

   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ chuyên đề: "Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cánh Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng"
   Đảng ủy Sở TN&MT tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng
   Chi đoàn Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)
   Đoàn cơ sở Sở TN&MT tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)
   Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức các hoạt động ra quân đầu năm xuân Tân Sửu 2021
   Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ đầu năm mới Tân Sửu - 2021
   Tham gia hưởng ứng Tết trồng cây năm 2021 và Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai công tác quản lý ngành tài nguyên và môi trường năm 2021
   Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng Thủy văn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2021
   Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và Triển khai nhiệm vụ năm 2021