Chuyên mục: Quản lý đất đai

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 1 NGÀY 06/3/2021

Ngày cập nhật:  2/16/2021 9:15:57 AM

      Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị thông báo chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đô thị đợt 1 ngày 06/3/2021 như sau:

1. Đơn vị được giao quản lý tài sản:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

- Số 09 Lê Quý Đôn, Đông Hà, Quảng Trị; Điện thoại: (0233).3560.831

2. Tổ chức đấu giá:

- Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị

- Đường Điện Biên Phủ, Đông Hà, Quảng Trị; Điện thoại: (0233).3550.854

3. Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất ở đô thị của 41 lô đất ở thuộc Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3 và Đường vành đai cứu hộ cứu nạn phía Tây thành phố Đông Hà (đường Trần Bình Trọng). Bao gồm:

- Dự án Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3: 32 lô khu K14;

- Dự án Đường vành đai cứu hộ cứu nạn phía Tây thành phố Đông Hà (đường Trần Bình Trọng):  07 lô khu KV3, 02 lô khu B2.


 

TT

Ký hiệu khu đất

Ký hiệu lô/tổng số lô

Diện tích (m2)

Giá sàn
 (đồng)

 Tiền đặt trước (đồng)

 Tiền mua hồ sơ đấu giá (đồng)

A

Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3

 

Phường Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị

1

K14

1128

293,4

1.452.330.000

150.000.000

500.000

2

K14

1129

137,6

619.200.000

100.000.000

500.000

3

K14

1130

138,4

622.800.000

100.000.000

500.000

4

K14

1131

139,0

625.500.000

100.000.000

500.000

5

K14

1132

139,8

629.100.000

100.000.000

500.000

6

K14

1133

140,1

630.450.000

100.000.000

500.000

7

K14

1134

141,0

634.500.000

100.000.000

500.000

8

K14

1135

141,8

638.100.000

100.000.000

500.000

9

K14

1136

142,3

640.350.000

100.000.000

500.000

10

K14

1141

145,3

653.850.000

100.000.000

500.000

11

K14

1142

146,3

658.350.000

100.000.000

500.000

12

K14

1143

146,9

661.050.000

100.000.000

500.000

13

K14

1144

147,5

663.750.000

100.000.000

500.000

14

K14

1145

148,0

666.000.000

100.000.000

500.000

15

K14

1146

148,8

669.600.000

100.000.000

500.000

16

K14

1147

149,4

672.300.000

100.000.000

500.000

17

K14

1148

150,0

645.000.000

100.000.000

500.000

18

K14

1196

184,0

901.600.000

100.000.000

500.000

19

K14

1197

184,0

901.600.000

100.000.000

500.000

20

K14

1198

184,0

901.600.000

100.000.000

500.000

21

K14

1199

184,0

901.600.000

100.000.000

500.000

22

K14

1200

184,0

901.600.000

100.000.000

500.000

23

K14

1201

184,0

901.600.000

100.000.000

500.000

24

K14

1202

184,0

901.600.000

100.000.000

500.000

25

K14

1203

184,0

901.600.000

100.000.000

500.000

26

K14

1206

184,0

901.600.000

100.000.000

500.000

27

K14

1207

184,0

901.600.000

100.000.000

500.000

28

K14

1208

184,0

901.600.000

100.000.000

500.000

29

K14

1209

184,0

901.600.000

100.000.000

500.000

30

K14

1210

184,0

901.600.000

100.000.000

500.000

31

K14

1211

184,0

901.600.000

100.000.000

500.000

32

K14

1212

296,2

1.596.518.000

150.000.000

500.000

B

Dự án Đường vành đai cứu hộ cứu nạn phía Tây thành phố Đông Hà (Đường Trần Bình Trọng)

 

Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị

33

KV3

1

321,8

1.769.900.000

150.000.000

500.000

34

KV3

2

223,5

1.117.500.000

150.000.000

500.000

35

KV3

3

223,1

1.115.500.000

150.000.000

500.000

36

KV3

4

223,0

1.115.000.000

150.000.000

500.000

37

KV3

5

222,8

1.114.000.000

150.000.000

500.000

38

KV3

6

222,7

1.113.500.000

150.000.000

500.000

39

KV3

7

222,5

1.112.500.000

150.000.000

500.000

40

B2

12

759,0

3.832.950.000

300.000.000

500.000

41

B2

13

973,0

5.405.015.000

350.000.000

500.000

4. Thông tin đấu giá:

- Niêm yết thông báo: UBND  Phường 5, UBND phường Đông Lương.

- Đăng tải thông báo: trang web www.taisancong.vn, Báo Quảng Trị, Đài truyền hình Quảng Trị, trang Facebook Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

          - Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

+ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp.

+ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4.1. Mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp hồ sơ đấu giá:

- Thời gian, địa điểm:

+ Từ ngày 08/02/2021 đến hết ngày 28/02/2021 tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị.

+ Các ngày 01,02,03/3/2021 tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Quảng Trị (số 24 Hùng Vương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đ/1 hồ sơ.

- Hồ sơ đấu giá bao gồm các tài liệu sau:

+ Phiếu trả giá đã điền đầy đủ thông tin và giá trả (bản dấu đỏ do công ty đấu giá phát hành);

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (bản dấu đỏ do công ty đấu giá phát hành);

+ Chứng từ nộp tiền đặt trước;

+ Bản photo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

4.2. Nộp tiền đặt trước:

          - Mức nộp:

+ Lô đất có giá khởi điểm dưới 1 tỷ đồng là: 100 triệu đồng/lô;

+ Lô đất có giá khởi điểm từ 1 tỷ đồng đến dưới 2 tỷ đồng là: 150 triệu đồng/lô;

+ Lô đất có giá khởi điểm từ 3 tỷ đồng đến dưới 4 tỷ đồng: 300 triệu đồng/lô;

+ Lô đất có giá khởi điểm từ 4 tỷ đồng trở lên: 350 triệu đồng/lô.

          - Thời gian nộp: Các ngày 03,04,05/3/2021 (Trừ trường hợp khách hàng tự nguyện nộp sớm vì lý do cá nhân không thể chờ đến thời hạn quy định).

          - Địa điểm nộp: Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Quảng Trị (Số tài khoản: 5401 0000 678564, Tên TK: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị).

4.3. Công bố giá đấu:

- Thời gian: Vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 06/3/2021. 

- Địa điểm: Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị (số 39 Hùng Vương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).