Chuyên mục: Quản lý đất đai

Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Hải Ba - huyện Hải Lăng

Ngày cập nhật:  3/17/2021 9:30:22 AM
        Thực hiện Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán công trình: Đo vẽ lại bản đồ địa chính 10 xã phục vụ công tác quy hoạch, kiểm kê phân loại đất, đền bù giải phóng mặt bằng, giao đất cho thuê đất xây dựng Khu kinh tế Đông Nam - Tỉnh Quảng Trị và văn bản số 5935/UBND/TN ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc gia hạn thực hiện TKKT-DT đo đạc chỉnh lý, đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
       Ngày 12/3/2021, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND xã Hải Ba, huyện Hải Lăng tổ chức Hội nghị triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa bàn xã Hải Ba.


Toàn cảnh Hội nghị

       Tham dự Hội nghị có đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hải Lăng, Văn phòng Đăng ký Đất đai - Chi nhánh huyện Hải Lăng; Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, cán bộ địa chính, trưởng các ban ngành, đoàn thể của xã; đại diện cấp ủy, chính quyền, mặt trận, ban ngành, đoàn thể của thôn và Lãnh đạo các hợp tác xã nông nghiệp; về phía đơn vị thi công Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường có Lãnh đạo Trung tâm và Tổ trưởng các tổ máy tham gia thực hiện công trình.

Lãnh đạo UBND xã Hải Ba phát biểu khai mạc hội nghị

        Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lê Xuân Trường - Chủ tịch UBND xã nói rõ sự cần thiết của công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ đại chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn, đồng thời đề nghị các ban ngành, đoàn thể của xã và các thôn tiếp thu để triển khai thực hiện.


Ông Trần Quốc Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật TN&MT phổ biến nội dung chi tiết của công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp GCN QSD đất tại địa bàn xã Hải Ba

Tại Hội nghị, thay mặt đơn vị thi công ông Trần Quốc Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường phổ biến nội dung chi tiết và kế hoạch của công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Hải Ba, phục vụ công tác quy hoạch, kiểm kê phân loại đất, đền bù giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất xây dựng Khu kinh tế Đông – Nam, đồng thời đề xuất với Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể cấp xã và các thôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp tốt và tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị thi công hoàn thành công trình đúng tiến độ. Lãnh đạo Trung tâm cũng cam kết sẽ bố trí những cán bộ có đủ năng lực, trình độ chuyên môn và thiết bị máy móc hiện đại có độ chính xác cao để thực hiện công trình. Trong quá trình thi công luôn tuân thủ nghiêm túc các quy trình, quy phạm của Nhà nước với mục đích đảm bảo chất lượng sản phẩm công trình theo quy định.

Phát biểu kết luận, Ông Lê Xuân Trường - Chủ tịch UBND xã yêu cầu các ban ngành, đoàn thể cấp xã và các thôn tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công trong quá trình thực hiện. Đề nghị đơn vị thi công lập kế hoạch chi tiết và làm việc với từng thôn trước khi thực hiện công trình, có phương án tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân và hỗ trợ kinh phí ngày công cho cán bộ địa phương khi tham gia thực hiện, báo cáo những khó khăn, vướng mắc với UBND xã trong quá trình thực hiện để xử lý kịp thời. Yêu cầu trưởng các ban ngành, đoàn thể cấp xã và các thôn đưa nội dung của Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào nội dung sinh hoạt thường xuyên, đồng thời chỉ đạo tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về công tác đo vẽ bản đồ địa chính cho người dân biết để có sự hợp tác trong quá trình thực hiện.

Việc đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Hải Ba là nhu cầu cấp thiết trong giai đoạn phát triển hiện nay, nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác quy hoạch, kiểm kê phân loại đất, đền bù giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất xây dựng Khu kinh tế Đông – Nam, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của tỉnh.
                                                                                               
Bài: Đức Quý, Ảnh: Hiền Hải (TTKT)