Chuyên mục: Quản lý đất đai

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 3 NGÀY 27/3/2021

Ngày cập nhật:  3/18/2021 9:09:47 AM

           Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị thông báo chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đô thị đợt 3 ngày 27/3/2021 như sau:

1. Đơn vị được giao quản lý tài sản:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

- Số 09 Lê Quý Đôn, Đông Hà, Quảng Trị; Điện thoại: (0233).3560.831

2. Tổ chức đấu giá:

- Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị

- Đường Điện Biên Phủ, Đông Hà, Quảng Trị; Điện thoại: (0233).3550.854

3. Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất ở đô thị của 23 lô đất ở thuộc Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3 và Đường vành đai cứu hộ cứu nạn phía Tây thành phố Đông Hà (đường Trần Bình Trọng). Bao gồm:

- Dự án Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3: 22 lô thuộc các khu K11, K14, K21, K30, K31;

- Dự án Đường vành đai cứu hộ cứu nạn phía Tây thành phố Đông Hà:  01 lô khu B2 đường Trần Bình Trọng.          

<


 

<

TT

Ký hiệu khu đất

Ký hiệu lô/tổng số lô

Diện tích (m2)

Giá sàn
 (đồng)

 Tiền đặt trước (đồng)

 Tiền mua hồ sơ đấu giá (đồng)

A

Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3

 

Phường Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị

1

K21

843

428,3

1.848.543.000

150.000.000

500.000

2

K21

847

747,4

2.615.900.000

200.000.000

500.000

3

K30

908

422,9

1.825.236.000

150.000.000

500.000

4

K31

912

632,6

2.214.100.000

200.000.000

500.000

5

K31

913

635,6

2.224.600.000

200.000.000

500.000

6

K11

949

395,6

1.997.780.000

150.000.000

500.000

7

K11

954

291,5

1.472.075.000

150.000.000

500.000

8

K11

955

290,4

1.466.520.000

150.000.000

500.000

9

K14

1169

163,9

704.770.000

100.000.000

500.000

10

K14

1170

164,4

706.920.000

100.000.000

500.000

11

K14

1171

164,8

708.640.000

100.000.000

500.000

12

K14

1172

165,9

713.370.000

100.000.000

500.000

13

K14

1173

166,4

715.520.000

100.000.000

500.000

14

K14

1174

278,9

1.199.270.000

150.000.000

500.000

15

K14

1175

465,5

3.491.250.000

300.000.000

500.000

16

K14

1176

373,8

2.803.500.000

200.000.000

500.000

17

K14

1177

184

901.600.000

100.000.000

500.000

18

K14

1178

184

901.600.000

100.000.000

500.000

19

K14

1179

184

901.600.000

100.000.000

500.000

20

K14

1180

184

901.600.000

100.000.000

500.000

21

K14

1181

184

901.600.000

100.000.000

500.000

22

K14

1182

184

901.600.000

100.000.000

500.000

B

Dự án Đường vành đai cứu hộ cứu nạn phía Tây thành phố Đông Hà (Đường Trần Bình Trọng)

 

Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị

23

B2

10

870,1

4.394.005.000

350.000.000

500.000

<


4. Thông tin đấu giá:

- Niêm yết thông báo: UBND  Phường 5, UBND phường Đông Lương.

- Đăng tải thông báo: trang web www.taisancong.vn, Báo Quảng Trị, Đài truyền hình Quảng Trị, trang Facebook Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

          - Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

+ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp.

+ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4.1. Mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp hồ sơ đấu giá:

- Thời gian, địa điểm:

+ Từ ngày 11/3/2021 đến hết ngày 21/3/2021 (trong giờ hành chính) tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị.

+ Các ngày 22,23,24/3/2021 (trong giờ hành chính) tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Quảng Trị (số 24 Hùng Vương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đ/1 hồ sơ.

- Hồ sơ đấu giá bao gồm các tài liệu sau:

+ Phiếu trả giá đã điền đầy đủ thông tin và giá trả (bản dấu đỏ do công ty đấu giá phát hành);

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (bản dấu đỏ do công ty đấu giá phát hành);

+ Chứng từ nộp tiền đặt trước (nếu có);

+ Bản photo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

4.2. Nộp tiền đặt trước:

          - Mức nộp:

+ Lô đất có giá khởi điểm dưới 1 tỷ đồng là: 100 triệu đồng/lô;
           + Lô đất có giá khởi điểm từ 1 tỷ đồng đến dưới 2 tỷ đồng là: 150 triệu đồng/lô;
           + Lô đất có giá khởi điểm từ 2 tỷ đồng đến dưới  3 tỷ đồng: 200 triệu đồng/lô;
           + Lô đất có giá khởi điểm từ 3 tỷ đồng đến dưới 4 tỷ đồng: 300 triệu đồng/lô;
           + Lô đất có giá khởi điểm từ 4 tỷ đồng trở lên: 350 triệu đồng/lô.

          - Thời gian nộp: Các ngày 24,25,26/3/2021 (Trừ trường hợp khách hàng tự nguyện nộp sớm vì lý do cá nhân không thể chờ đến thời hạn quy định).

          - Địa điểm nộp: Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Quảng Trị (Số tài khoản: 5401 0000 678564, Tên TK: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị).

4.3. Công bố giá đấu:

- Thời gian: Vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 27/3/2021.

- Địa điểm: Tầng 2 Hội trường Khách sạn Đông Trường Sơn số 401A Km3 Quốc Lộ 9 TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.