Chuyên mục: Quản lý đất đai

Hội Đồng Nhân Dân tỉnh kiểm tra thực địa các dự án chuẩn bị đầu tư do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư

Ngày cập nhật:  4/2/2021 4:29:07 AM

           Ngày 03/03/2021, đồng chí Lê Quang Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh đã đi thực địa để khảo sát, kiểm tra địa điểm xây dựng các dự án chuẩn bị đầu tư do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư, như: Dự án Khu đô thị Tân Vĩnh, Dự án nghĩa trang phục vụ di dời mộ khu vực Bắc sông Hiếu thuộc địa phận thành phố Đông Hà. Đây là các dự án quan trọng nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, đất bố trí tái định cư các dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo quỹ đất phục vụ nhu cầu đất ở đô thị, phát triển không gian đô thị thành phố theo định hướng quy hoạch, tạo nguồn thu ngân sách của tỉnh thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, góp phần đưa thành phố Đông Hà đạt các tiêu chí của đô thị loại II. Vì vậy, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu Trung tâm phối hợp với các sở, ban ngành và các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Lãnh đạo, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh kiểm tra thực địa và họp thẩm định các dự án chuẩn bị đầu tư

Tại kỳ họp thứ 20 của HĐND tỉnh khóa VII, chủ trương đầu tư của 02 dự án trên đã được thông qua tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND và Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 10/03/2021. Trong đó:

Dự án Khu đô thị Tân Vĩnh có diện tích khoảng 18,19ha, bao gồm khoảng 10ha tái cơ cấu của dự án Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3, hệ thống công viên, đường dạo, mặt nước và mở rộng tuyến D15 của Khu đô thị Nam Đường 9D. Việc đầu tư xây dựng dự án sẽ hoàn thiện quy hoạch Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3, kết nối các Khu đô thị Nam Đường 9D và Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà.

Dự án nghĩa trang phục vụ di dời mộ khu vực Bắc sông Hiếu có diện tích khoảng 9,70ha nằm trên địa bàn phường Đông Lương, tiếp giáp với Nghĩa trang thành phố đang được đầu tư xây dựng và Sơn Trang Vĩnh Hằng. Việc đầu tư xây dựng nghĩa trang sẽ hình thành khu nghĩa trang tập trung với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành về kỹ thuật và môi trường, nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống nghĩa trang nhân dân, phục vụ di dời lăng mộ để thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Đông Hà, giảm được tình trạng quá tải và chôn cất phân tán.

        Trên cơ sở chủ trương đầu tư dự án được duyệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đang triển khai thực hiện bước lập dự án đầu tư xây dựng.

Phạm vi nghiên cứu dự án Khu đô thị Tân Vĩnh và Nghĩa trang phục vụ di dời mộ khu vực Bắc sông Hiếu
                              Bài: Phú Sĩ, Ảnh: Trí Tôn (TTQĐ)