Chuyên mục: Quản lý đất đai

Hội thảo xây dựng bản đồ giá đất

Ngày cập nhật:  4/23/2021 8:16:40 AM

            Bản đồ giá đất là dạng cơ sở dữ liệu về không gian của giá đất, cho phép xác định giá đất đến từng thửa đất, nhằm giúp cho công tác quản lý về giá đất, cung cấp các thông tin về giá đất một cách nhanh chóng, khoa học. Do đó, để có cơ sở trình UBND tỉnh xem xét chủ trương xây dựng bản đồ giá đất gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất trên địa bàn tỉnh. Ngày 09 tháng 4 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo “Xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ giá đất tỉnh Quảng Trị”.

       Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Trường Khoa - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; cùng đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc Sở: Phòng Quản lý đất đai, Phòng Đo đạc - Bản đồ & Viễn thám, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

       Phía Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh có các thầy giáo: Trần Thanh Hùng, Cao Hùng Chí, Nguyễn Huy Châu.

       Tham dự hội thảo còn có đại diện Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố.

       Tại buổi hội thảo, nhóm tác giả của Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đã trình bày đầy đủ các nội dung, quy trình của xây dựng bản đồ giá đất.


Thầy Trần Thanh Hùng trình bày nội dung, quy trình của xây dựng bản đồ giá đất


Đồng chí Lê Văn Điều tham gia ý kiến tại hội thảo


Đồng chí Nguyễn Trường Khoa phát biểu tổng kết hội thảo

Sau khi nghe trình bày của nhóm tác giả, ý kiến của thành viên tham gia hội thảo, đồng chí Nguyễn Trường Khoa đã tham gia ý kiến, tổng kết hội thảo và chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện trong thời gian tới. Trong đó đồng chí Nguyễn Trường Khoa đã đề nghị các đơn vị cần quan tâm, nghiên cứu và cho ý kiến chính thức gửi về Phòng Quản lý đất đai, để Phòng tổng hợp, nghiên cứu đề xuất Lãnh đạo Sở xem xét, chỉ đạo./.
                                                                                                           
Bài và ảnh: Lê Văn Điều (P.QLĐĐ)