Chuyên mục: Đảng và Đoàn thể

Đảng ủy Sở TN&MT tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng

Ngày cập nhật:  4/29/2021 10:34:51 AM
       Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/ĐUK ngày 11/01/2021 và Kế hoạch số 04-KH/ĐUK ngày 06/4/2021 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ngày 24/4/2021 tại Hội trường Nhà khách Tỉnh ủy, Đảng ủy Sở TN&MT đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết nêu trên.

Quang cảnh Hội nghị học tập Nghị quyết

        Tham dự Hội nghị có đ/c Dương Xuân Hiền - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đ/c Nguyễn Trường Khoa - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TN&MT, các đ/c trong BTV, BCH Đảng bộ, Đảng bộ Bộ phận, các Chi bộ trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và NLĐ thuộc ngành TN&MT.Đ/c Dương Xuân Hiền - UVBTV, TB Tuyên giáo Đảng ủy Khối báo cáo tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, đ/c Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã trao đổi và thông tin về một số nội dung chính liên quan đến các chủ trương, chính sách của Đảng, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025 của nước và tỉnh Quảng Trị; Đồng thời, trao đổi về các nội dung chính cần thực hiện để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp.Đ/c Nguyễn Trường Khoa - TUV, BT Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Nguyễn Trường Khoa đề nghị các đ/c trong Đảng ủy, cấp ủy Đảng bộ bộ phận, các Chi bộ, các Đoàn thể tiếp tục chỉ đạo, quán triệt để đảng viên, CBCCVC-NLĐ tiếp tục nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, phù hợp với điều kiện của chi, đảng bộ bộ phận, cơ quan, đơn vị để lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết các Đại hội đã đề ra và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

                                                                                                 Bài và ảnh: Đức Phương (Chi bộ VP Sở)

 

 

   Kỷ niệm 18 năm ngày Thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị (16/9/2003 - 16/9/2021)
   Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức hoạt động nhân Kỷ niệm 74 năm ngày thương binh - liệt sĩ
   Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19
   Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý tài nguyên và môi trường 6 tháng đầu năm 2021
   Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch Covid – 19”
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ chuyên đề: "Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cánh Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng"
   Đảng ủy Sở TN&MT tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng
   Chi đoàn Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)
   Đoàn cơ sở Sở TN&MT tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)
   Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức các hoạt động ra quân đầu năm xuân Tân Sửu 2021