Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Quảng Trị hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, ngày Đại dương thế giới năm 2021

Ngày cập nhật:  6/8/2021 8:47:27 AM
          Đại dương bao phủ hơn 70% diện tích hành tinh. Nó là nguồn sống của chúng ta, hỗ trợ sự sống của nhân loại và của mọi sinh vật khác trên trái đất.

Đại dương sản xuất ít nhất 50% lượng oxy của hành tinh, nó là nơi có đa dạng sinh học trên trái đất và là nguồn cung cấp protein chính cho hơn một tỷ người trên thế giới. Chưa kể, đại dương là chìa khóa cho nền kinh tế với khoảng 40 triệu người đang làm việc trong các ngành công nghiệp dựa trên đại dương vào năm 2030.

Với 90% quần thể cá lớn bị cạn kiệt và 50% rạn san hô bị phá hủy, con người đang lấy từ đại dương nhiều hơn những gì có thể được bổ sung. Để bảo vệ và gìn giữ đại dương cũng như tất cả những gì nó duy trì được, chúng ta phải tạo ra một sự cân bằng mới, bắt nguồn từ sự nghiên cứu thực sự về đại dương và mối liên hệ giữa loài người với nó. Chúng ta phải xây dựng một kết nối tổng thế với đại dương, đổi mới bằng những bài học từ quá khứ.

Chính vì vậy, Ngày Đại dương thế giới (ngày 08/6 hằng năm) do Liên Hợp quốc thông qua thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương. Năm 2021 Liên hợp quốc phát động cho một Thập kỷ phục hồi Hệ sinh thái nhằm ngăn chặn và đảo ngược sự suy thoái của các hệ sinh thái trên mọi lục địa và đại dương, giúp xóa đói giảm nghèo, chống biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự tuyệt chủng hàng loạt. Do đó, chủ đề của Ngày Đại dương Thế giới năm 2021 được lựa chọn “Đại dương: Sự sống và sinh kế” với thông điệp làm nổi bật sự đa dạng hệ sinh thái biển, lan tỏa ý nghĩa của đại dương đối với hoạt động sinh kế của con người và nguồn sống của các loài sinh vật trên Trái Đất.

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm nay với chủ đề “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển Việt Nam”. Đây là một trong những mục tiêu đặt ra nhằm cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm2030, tầm nhìn đến năm 2045.

         Để hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2021 theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2758/BTNMT-TCBHĐVN ngày 21/5/2021, Ủy ban nhân tỉnh đã ban hành Công văn số 2173/UBND-MT ngày 01/6/2021 chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị lực lượng vũ trang; các cơ quan truyền thông; các đơn vị sản xuất, kinh doanh triển khai các hoạt động tuyên truyền trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid đang diễn biến phức tạp hiện nay bằng những phương thức truyền thông, tuyên truyền sáng tạo, ứng dụng công nghệ, kết hợp các kênh thông tin, hình thức trực tuyến, mạng xã hội có sức lan tỏa đến cộng đồng.
Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan và địa phương trong tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, ngày Đại dương thế giới năm 2021 với các hình thức vừa đảm bảo thiết thực, hiệu quả cũng như đảm bảo đúng quy định về các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 (treo băng rôn; phát trailer tuyên truyền trên kênh truyền hình Quảng Trị, trên màn hình LED tại trung tâm thành phố Đông Hà; chia sẻ qua mạng xã hội…).

Thông qua các hoạt động này nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tổ chức, đoàn thể, đơn vị, cá nhân về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ý thức về bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại, từ đó có những hành động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị tài nguyên và môi trường biển, xây dựng và phát triển kinh tế biển bền vững gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh. 
                                                                                                       
Bài và ảnh: Mai Yên (CCBĐ)