Chuyên mục: Môi trường

Hội thảo trực tuyến tham vấn các địa phương khu vực miền Trung - Tây nguyên về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Ngày cập nhật:  7/12/2021 10:45:13 AM

         Ngày 08/7/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo trực tuyến tham vấn các địa phương khu vực miền Trung - Tây nguyên về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
         Tại điểm cầu Quảng Trị, có đồng chí Hà Sỹ Đồng - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì điểm cầu; Có đại diện Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Đại diện Lãnh đạo các Sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.


Đồng chí Hà Sỹ Đồng phát biểu tại Hội thảo trực tuyến

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh góp ý tập trung vào 4 nhóm nội dung chính của Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường: (1) Trong Dự thảo vẫn còn nhiều nội dung cần chờ văn bản hướng dẫn của Bộ TNMT, do đó Dự thảo cần bổ sung quy định theo hướng cụ thể hóa nội dung quy định pháp lý trong Nghị định, Bộ TNMT chỉ ban hành văn bản hướng dẫn kỹ thuật, nhằm giảm thiểu số lượng văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định; (2) Nghị định cần quy định cụ thể để giảm bớt số lượng văn bản, kế hoạch thành phần của địa phương phải ban hành và tổng hợp vào kế hoạch chung để quản lý các thành phần môi trường tại địa phương nhằm thuận lợi, thống nhất; (3) Dự thảo cần rút gọn một số quy trình theo tinh thần cải cách hành chính, giảm bớt số lượng, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường; (4) Dự thảo Nghị định cần điều chỉnh lại nhằm đảm bảo những nội dung mang tính chất chung cho toàn quốc, những nội dung có hàm lượng khoa học, kỹ thuật cao cần có hướng dẫn kỹ thuật, quy chuẩn, quy định chung thì giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện; các địa phương chỉ ban hành quy định, kỹ thuật chi tiết cho địa phương.

Trong 1 ngày diễn ra Hội thảo, các đại biểu cũng đã nghe ý kiến góp ý về Dự thảo Nghị định của Đại diện 18 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây nguyên và các ý kiến giải trình, trao đổi trở lại của các thành viên Ban soạn thảo thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bên cạnh Hội thảo trực tuyến góp ý vào Nghị định, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các Sở, Ban, Ngành, địa phương liên quan, tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước 20/7/2021./.

                                                          Bài: Lưu Thị Bình; Ảnh: Đặng Thanh Luận