Chuyên mục: Đảng và Đoàn thể

Kỷ niệm 18 năm ngày Thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị (16/9/2003 - 16/9/2021)

Ngày cập nhật:  9/16/2021 3:09:48 AM

         Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Quảng Trị tiền thân là Sở Địa chính được thành lập theo Quyết định số 1943/QĐ-UB ngày 16/9/2003 của UBND tỉnh, trên cơ sở sáp nhập bộ phận khoáng sản từ Sở Công Thương, bộ phận quản lý tài nguyên Nước từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bộ phận Môi trường từ Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường vào Sở Địa chính. Thời điểm thành lập, tổ chức bộ máy của Sở TN&MT có 6 phòng và 2 Trung tâm, tổng số cán bộ công chức, viên chức và người lao động là 50 người. Chi bộ Sở có 13 đảng viên. Sở TN&MT được giao thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh.


Trụ sở cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 16 tháng 8 năm 2016, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT; với vị trí là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thuỷ văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo, quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng. Sở TN&MT có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ TN&MT.

       Tính đến hiện nay, tổ chức bộ máy của Sở TN&MT gồm có: 04 đ/c Lãnh đạo Sở, 5 phòng chuyên môn nghiệp vụ (Văn phòng, Thanh tra, Phòng Quản lý Đất đai, Phòng Đo đạc - Bản đồ và Viễn thám, Phòng Khoáng sản và Nước), 02 Chi cục (Chi cục Bảo vệ Môi trường, Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn) và 04 đơn vị sự nghiệp (Trung tâm Kỹ thuật TN&MT, Trung tâm Quan trắc TN&MT, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Văn phòng Đăng ký đất đai). Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là 379 người (Trong đó công chức là 46 người, viên chức hưởng lương từ nguồn thu của các đơn vị sự nghiệp là 230 người). Đảng bộ có 189 đảng viên sinh hoạt theo 16 Chi bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ có 15 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy 5 đồng chí, có Bí thư, 01 Phó Bí thư. Các tổ chức đoàn thể có Công Đoàn cơ sở với 355 đoàn viên; Đoàn Thanh niên có 185 đoàn viên, Hội Cựu chiến binh có 07 hội viên.


Đảng bộ Sở TN&MT tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đảng

Trải qua hơn 75 năm hình thành và phát triển của ngành TN&MT và 18 năm ngày thành lập đơn vị, Sở TN&MT đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của ngành. Tổ chức bộ máy của Sở tiếp tục được kiện toàn; tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, doanh nghiệp và các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh được đẩy nhanh; công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất được triển khai thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch đã được xét duyệt. Tăng cường công tác cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân giải quyết các thủ tục hành chínhTham mưu cho tỉnh các giải pháp tăng thu ngân sách từ đất đai, khoáng sản. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý, ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép gây ô nhiễm môi trường. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định Luật Bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân. Các hoạt động của Sở TN&MT góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, bảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh…

       Với những thành tích đã đạt được trên các mặt công tác, tập thể Sở TN&MT vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và các cơ quan ở Trung ương và địa phương khen tặng. Trong đó, Sở TN&MT vinh dự được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua và bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác, Bộ TN&MT trao tặng 2 cờ thi đua và 2 Bằng khen, UBND tỉnh trao tặng 2 cờ thi đua và 5 bằng khen, Đảng bộ Sở được Tỉnh ủy 02 lần tặng Bằng khen về thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cùng nhiều hình thức khen thưởng khác...


Sở TN&MT tổ chức lễ đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhì

          Tự hào với truyền thống và những đóng góp của ngành tài nguyên và môi trường trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, mỗi cán bộ - công chức - viên chức - người lao động ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hỗ trợ tích cực các tổ chức, doanh nghiệp trong khởi nghiệp và đầu tư tại địa phương, phục vụ các nhu cầu và quyền lợi của người dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh nhà.
                                                                                                 
Bài và ảnh: Đức Phương (VP Sở)


 

 

   Hội Cựu chiến binh cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2022 “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương; đổi mới, sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa tỉnh Quảng Trị phát triền nhanh, bền vững”
   Chi đoàn Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn lần thứ V nhiệm kỳ 2022-2024
   Chi đoàn Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2024
   Chi đoàn Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2024
   Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường công bố Quyết định về công tác cán bộ
   Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh tổ chức các hoạt động Chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn và Đại hội Chi đoàn Lần thứ V nhiệm kỳ 2022-2024
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai công tác quản lý ngành tài nguyên và môi trường năm 2022
   Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tổ chức dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị đầu xuân Nhâm Dần – 2022
   Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức hoạt động đầu xuân Nhâm Dần 2022