Chuyên mục: Đảng và Đoàn thể

Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ chuyên đề: Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tưởng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"

Ngày cập nhật:  10/7/2021 10:29:42 AM

       Thực hiện Công văn số 10-HD/BTGĐUK ngày 12/4/2021 của Đảng ủy Khối CCQ và Doanh nghiệp tỉnh hướng dẫn tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2021; Công văn số 74-CV/ĐU ngày 22/4/2021 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Diễn đàn Chi bộ năm 2021, ngày 02/10/2021 Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn sinh hoạt Chi bộ chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" bằng hình thức trực tuyến do điều kiện thành phố Đông Hà đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chị thị 16 để phòng chống dịch bệnh Covid-19.Một số hình ảnh sinh hoạt Diễn đàn Chi bộ bằng hình thức trực tuyến

Tham dự Diễn đàn có 25 đồng chí đảng viên trong Chi bộ.

Khai mạc Diễn đàn, đồng chí Bí thư Chi bộ trình bày một số Văn bản hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên và nói rõ sự cần thiết của việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tưởng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".

Diễn đàn đã nghe đồng chí Phó Bí thư Chi bộ báo cáo, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao nhận thức của đảng viên trong Chi bộ sau khi tổ chức Diễn đàn Nghị quyết số 35-NQ/TW năm 2020 và gợi ý một số nội dung để đảng viên thảo luận, liên hệ.

Tại Diễn đàn đã có nhiều ý kiến thảo luận, trong đó tập trung vào các vấn đề như: Nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên về những thông tin xấu độc, chống phá, gây mất đoàn kết của các thế lực thù địch trên các nền tảng mạng xã hội; Cấp ủy chủ động kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đảng viên để có biện pháp giải quyết kịp thời, uốn nắn những lệch lạc, sai trái thiếu gương mẫu của đảng viên.

Sau ý kiến thảo luận sôi nổi của đảng viên, Chi bộ đã thống nhất một số nhiệm vụ, giải pháp để đưa vào Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tưởng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".

Phát biểu kết luận Diễn đàn, đồng chí Bí thư Chi bộ thay mặt Chi ủy đánh giá cao và ghi nhận các ý kiến tham luận của các đồng chí đảng viên tham dự Diễn đàn; khẳng định Chi ủy sẽ tiếp thu, nghiên cứu các ý kiến của đảng viên đã trao đổi, thảo luận để bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW và tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

 

Bài và ảnh: Trần Quốc Dũng (TTKT)

   Hội Cựu chiến binh cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2022 “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương; đổi mới, sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa tỉnh Quảng Trị phát triền nhanh, bền vững”
   Chi đoàn Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn lần thứ V nhiệm kỳ 2022-2024
   Chi đoàn Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2024
   Chi đoàn Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2024
   Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường công bố Quyết định về công tác cán bộ
   Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh tổ chức các hoạt động Chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn và Đại hội Chi đoàn Lần thứ V nhiệm kỳ 2022-2024
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai công tác quản lý ngành tài nguyên và môi trường năm 2022
   Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tổ chức dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị đầu xuân Nhâm Dần – 2022
   Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức hoạt động đầu xuân Nhâm Dần 2022