Chuyên mục: Đảng và Đoàn thể

Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2021 với chuyên đề thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” – bằng hình thức trực tuyến

Ngày cập nhật:  10/13/2021 2:31:31 AM

       Chiều ngày 08/10/2021, Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2021 với chuyên đề thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Tham dự Diễn đàn có 22 đồng chí đảng viên trong Chi bộ, đ/c Mai Xuân Dũng – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm và các đ/c trong Cấp uỷ chủ trì Diễn đàn.(Toàn cảnh hình ảnh trực tuyến Diễn đàn chi bộ năm 2021 của Trung tâm)

     Tại Diễn đàn, đ/c Mai Xuân Dũng – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm đánh giá lại việc triển khai thực hiện chuyên đề 1 về chuyên đề: Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đánh giá việc thực hiện kế hoạch làm theo của tập thể, cá nhân đảng viên trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2020 và những tháng đầu năm 2021; đánh giá tình hình khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, biểu hiện mà chi bộ đã nhận diện trong các diễn đàn lần trước. Qua đó nhận thấy rằng, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã nghiêm túc hơn trong việc học tập chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đã mạnh dạn nhìn nhận khuyết điểm, thẳng thắn hơn trong tự phê bình và phê bình để khắc phục những hạn chế, tồn tại.


 

Diễn đàn đã nghe đ/c Lê Văn Hải – Đảng viên trình bày các nội dung chính của Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”
         Cũng tại Diễn đàn, sau khi được Cấp uỷ chi bộ quán triệt mục tiêu, quan điểm, các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của Nghị quyết 35-NQ/TW, các đảng viên đã thảo luận sôi nổi tinh thần xây dựng, tự soi, tự sửa; liên hệ tình hình địa phương, đơn vị và bản thân, các đảng viên đã đưa ra một số vấn đề nhận diện để thảo luận như: Quan điểm của Đảng trong bảo vệ nên tảng tư tưởng của Đảng, đấu tránh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nhận thức của cán bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nhận diện các thế lực thù địch trong việc tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay; một số nội dung và phương thức chống phá chủ yếu của các thế lực thù địch; trách nhiệm của Chi bộ và cán bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, liên hệ trong tình hình thực tiễn, phân tích nguyên nhân và đề ra các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng trong giai đoạn hiện nay.

 

Kết thúc Diễn đàn, đ/c Mai Xuân Dũng – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên trong việc nghiêm túc chuẩn bị ý kiến chất lượng để tham gia tại buổi Diễn đàn trực tuyến. Đồng chí cũng nhấn mạnh, trong việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới thì nhận thức của toàn thể cán bộ đảng viên là rất quan trọng, mỗi đảng viên phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương để lan tỏa những thông tin tích cực, tạo niềm tin cho cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị./.
                                                                                                           
Bài và ảnh: Quốc Tuyển (TTQT)

 

 

   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2022 “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương; đổi mới, sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa tỉnh Quảng Trị phát triền nhanh, bền vững”
   Chi đoàn Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn lần thứ V nhiệm kỳ 2022-2024
   Chi đoàn Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2024
   Chi đoàn Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2024
   Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường công bố Quyết định về công tác cán bộ
   Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh tổ chức các hoạt động Chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn và Đại hội Chi đoàn Lần thứ V nhiệm kỳ 2022-2024
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai công tác quản lý ngành tài nguyên và môi trường năm 2022
   Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tổ chức dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị đầu xuân Nhâm Dần – 2022
   Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức hoạt động đầu xuân Nhâm Dần 2022
   Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022