Chuyên mục: Môi trường

Công bố Báo cáo Hiện trạng môi trường Quốc gia giai đoạn 2016-2020

Ngày cập nhật:  11/24/2021 8:08:17 AM

      Ngày 11/11/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 6877/BTNMT-TCMT gửi các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan về việc công bố Báo cáo Hiện trạng Môi trường Quốc gia giai đoạn 2016-2020.


 

Báo cáo Hiện trạng môi trường Quốc gia giai đoạn 2016-2020 đánh giá khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong những năm vừa qua; đồng thời, tập trung phân tích hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường nước, không khí và môi trường đất; công tác bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý chất thải rắn,… trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thiên tai, dịch bệnh khắc nghiệt cả ở trong nước và quốc tế. Báo cáo cũng đã xác định những vấn đề tồn tại, khó khăn trong công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2016-2020; nhận diện các thách thức trong công tác quản lý và đề xuất các nhóm giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới nhằm giảm thiểu ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường. Báo cáo được xây dựng dựa trên mô hình Động lực - Áp lực - Hiện trạng - Tác động - Đáp ứng (D-P-S-I-R).

Báo cáo gồm 10 chương:

Chương 1: Tổng quan về phát triển KTXH và tác động lên môi trường.

Chương 2: Biến đổi khí hậu, thiên tai.

Chương 3: Phát sinh, xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại.

Chương 4: Môi trường nước.

Chương 5: Môi trường không khí.

Chương 6: Môi trường đất.

Chương 7: Đa dạng sinh học.

Chương 8: Tác động của ô nhiễm môi trường.

Chương 9: Quản lý môi trường.

Chương 10: Những thách thức và định hướng bảo vệ môi trường 5 năm tiếp theo.

Báo cáo nêu rõ, giai đoạn 2016 - 2020, Việt Nam đã có bước phát triển quan trọng, đạt những thành tựu ấn tượng về kinh tế - xã hội; mặc dù đầu nhiệm kỳ (2016) gặp sự cố môi trường biển nghiêm trọng tại bốn tỉnh miền trung (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế), cuối nhiệm kỳ (2020) bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 toàn cầu, nhưng Việt Nam vẫn thuộc nhóm quốc gia có mức tăng trưởng kinh tế cao của thế giới.

Trong đó, 04 năm đầu (2016 - 2019), nền kinh tế nước ta đạt mức tăng trưởng bình quân 6,8%/năm; năm 2020, tăng trưởng kinh tế đạt 2,91%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao cũng đã gây áp lực lớn lên môi trường do các loại chất thải phát sinh từ hoạt động phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, đô thị hóa, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức cho công tác bảo vệ môi trường hiện nay và giai đoạn tiếp theo.

Công tác bảo vệ môi trường đã đạt được những kết quả nhất định trong việc kiểm soát và phòng ngừa ô nhiễm môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp tại một số khu vực như: ô nhiễm môi trường nước ở một số đoạn sông chính chảy qua các khu đô thị, các làng nghề; ô nhiễm không khí tại một số thành phố lớn, khu công nghiệp, khu vực sản xuất, kinh doanh; vấn đề tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật gây tác động tiêu cực đến môi trường đất. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng khó lường cũng là thách thức không nhỏ đối với công tác BVMT.

Báo cáo Hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2020 cung cấp bức tranh toàn cảnh về hiện trạng, diễn biến các thành phần môi trường trước sức ép của hoạt động phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, đô thị hóa. Đồng thời, Báo cáo cũng đánh giá công tác BVMT, kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách lớn về BVMT, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, những bất cập, hạn chế; từ đó, đề xuất các định hướng, giải pháp khắc phục.

Báo cáo Hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2020 cũng đã đề cập đến các vấn đề môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị như: Tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra, xâm nhập mặn sâu vào nội đồng diễn ra ở Quảng Trị; các hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra trong đó có hiện tượng khô hạn (2016) và mưa cực đoan (2020) ở Quảng Trị; Tác động ảnh hưởng của sự cố môi trường biển nghiêm trọng tại 4 tỉnh miền trung (trong đó có Quảng Trị); chất lượng môi trường nước biển ven bờ tại đảo Cồn Cỏ khá tốt, các thông số quan trắc nằm trong ngưỡng quy định của QCVN 10-MT:2015/BTNMT. Công tác quản lý môi trường đã được thực hiện tốt trong đó có việc triển khai các Triển khai các dự án xử lý ô nhiễm môi trường do hóa chất BVTV tại 05 địa phương trong đó có Quảng Trị...

Báo cáo Hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2020 là nguồn tài liệu quan trọng, thiết thực để các cơ quan quản lý ở Trung ương, các địa phương và các nhà khoa học tham khảo trong công tác nghiên cứu, hoạch định, xây dựng và thực hiện chính sách liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường; đồng thời là thông tin chính thống cung cấp tới cộng đồng về hiện trạng môi trường Việt Nam trong thời gian qua.

 

Chi tiết Báo cáo Hiện trạng môi trường Quốc gia giai đoạn 2016-2020 xin mời xem Tại đây
                                                                                                                             
  Bài và ảnh: Thanh Luận (CCBVMT)

 

 

   Công bố Báo cáo Hiện trạng môi trường Quốc gia giai đoạn 2016-2020
   Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định trực tuyến Báo cáo Đánh giá tác động môi trường DA Đường ven biển kết nối hàng lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 1
   Cùng hành động để thay đổi thế giới, Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021, thực hiện tốt mục tiêu vừa ưu tiên phòng, chống dịch COVID-19 vừa bảo vệ môi trường
   Tăng cường bảo vệ môi trường, phòng ngừa sạt lở đất đối với các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh
   Tăng cường hoạt động quan trắc môi trường tự động, liên tục phục vụ công tác quản lý môi trường
   Hội thảo trực tuyến tham vấn các địa phương khu vực miền Trung - Tây nguyên về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
   Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2021/NĐ-CP quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường
   Phát động Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và ký cam kết thực hiện Chương trình trồng một tỷ cây xanh
   Thu gom và xử lý dầu trôi dạt, tích tụ tại khu vực bờ biển Đảo Cồn cỏ
   Kế hoạch tổ chức các hoạt động thuộc Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2021