Chuyên mục: Đo đạc - bản đồ và viễn thám

Hội nghị triển khai công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Hải An - huyện Hải Lăng

Ngày cập nhật:  3/18/2022 3:45:05 AM
       Thực hiện Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán công trình: Đo vẽ lại bản đồ địa chính 10 xã phục vụ công tác quy hoạch, kiểm kê phân loại đất, đền bù giải phóng mặt bằng, giao đất cho thuê đất xây dựng Khu kinh tế Đông Nam - Tỉnh Quảng Trị. Ngày 16/3/2022, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND xã Hải An, huyện Hải Lăng tổ chức Hội nghị triển khai công tác đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa bàn xã Hải An.

Toàn cảnh Hội nghị
        Tham dự Hội nghị có đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hải Lăng, Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, cán bộ địa chính, trưởng các ban ngành, đoàn thể của xã; đại diện cấp ủy, chính quyền, mặt trận, ban ngành, đoàn thể của 4 thôn có liên quan;  đại diện Đồn biên phòng Hải An; về phía đơn vị thi công là Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường có Lãnh đạo Trung tâm và Tổ trưởng các tổ máy tham gia thực hiện công trình.
         Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Công Tuấn – Phó Chủ tịch UBND xã nói rõ sự cần thiết của công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn, đồng thời đề nghị các ban ngành, đoàn thể của xã và các thôn tiếp thu để triển khai thực hiện.


Ông Nguyễn Công Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã phát biểu khai mạc hội nghị
 
       Thay mặt đơn vị thi công ông Nguyễn Văn Bình - Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường phổ biến nội dung chi tiết và kế hoạch của công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã, đồng thời đề xuất với Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Đồn Biên phòng Hải An đóng trên địa bàn, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể cấp xã và các thôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, đồng thời tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận QSD đất cho người dân được biết, phối hợp tốt và tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị thi công hoàn thành công trình đúng tiến độ. Lãnh đạo Trung tâm cũng cam kết sẽ bố trí những cán bộ có đủ năng lực, trình độ chuyên môn và thiết bị máy móc hiện đại có độ chính xác cao để thực hiện công trình. Trong quá trình thi công luôn tuân thủ nghiêm túc các quy trình, quy định hiện hành của Nhà nước, chấp hành tốt pháp luật tại địa phương, đặc biệt là phải luôn đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.


Ông Nguyễn Văn Bình - Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật TN&MT phổ biến nội dung chi tiết của công tác đo vẽ chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp GCN QSD đất tại địa bàn xã Hải An

Hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu  của ông Nguyễn Minh Tuấn chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hải Lăng đã nêu rỏ tầm quan trọng của việc đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính lần này, đồng thời đề nghị UBND xã tạo điều kiện tốt nhất cho đơn vị thi công sớm hoàn thành dự án, giúp cho công tác quản lý Nhà Nước về đất đai của địa phương được tốt hơn.

        Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Công Tuấn– Phó Chủ tịch UBND xã yêu cầu các ban ngành, đoàn thể cấp xã và các thôn tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công trong quá trình thực hiện. Đề nghị đơn vị thi công lập kế hoạch chi tiết và làm việc với từng thôn trước khi thực hiện công trình, có phương án tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân và hỗ trợ kinh phí ngày công cho cán bộ địa phương khi tham gia thực hiện, trong quá trình thực hiện báo cáo những khó khăn, vướng mắc với UBND xã để xử lý kịp thời. Yêu cầu trưởng các ban ngành, đoàn thể cấp xã và các thôn có liên quan đưa nội dung của Hội nghị triển khai công tác đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào nội dung sinh hoạt thường xuyên, đồng thời chỉ đạo tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về công tác đo vẽ bản đồ địa chính cho người dân biết để có sự phối hợp tốt trong thời gian đơn vị triển khai dự án.
                                                                                                                   
Bài và ảnh: Minh Long (TTKT)
 
 
   Hội nghị triển khai công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Hải An - huyện Hải Lăng
   Hội nghị triển khai công tác đo đạc bổ sung bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã A Bung, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị theo Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ
   Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại
   Hội nghị Tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
   Giới thiệu, phổ biến Luật Đo đạc và Bản đồ
   Triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Trung Giang huyện Gio Linh
   Ứng dụng công nghệ thông tin trong kết xuất dữ liệu hồ sơ quét để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho các dự án tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Việt – huyện Gio Linh
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Mai - huyện Gio Linh
   Luật đo đạc và bản đồ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019