Chuyên mục: Đảng và Đoàn thể

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường công bố Quyết định về công tác cán bộ

Ngày cập nhật:  4/28/2022 2:47:19 AM

            Thực hiện chủ trương của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác cán bộ tại Công văn số 560/STNMT-VP, trên cơ sở giao quyền bổ nhiệm cán bộ cho thủ trưởng đơn vị sự nghiệp tại Quyết định 818/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị; ngày 01/4/2022 và ngày 13/4/2022, Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các Quyết định số: 78/QĐ-TTQT; 79/QĐ-TTQT; 86/QĐ-TTQT;  89/QĐ-TTQT, 98/QĐ-TTQT, 99/QĐ-TTQT về việc điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử phụ trách các các chức danh bên trong trực thuộc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể:

- Điều động bà Nguyễn Thị Tố Nga - Trưởng phòng Thí nghiệm về công tác tại phòng Quan trắc và bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Quan trắc;
          - Bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Hải – Phó Trưởng phòng Dịch vụ Kỹ thuật giữ chức vụ Trưởng phòng Dịch vụ Kỹ thuật;
          - Bổ nhiệm ông Đặng Thanh Huy – Viên chức phòng Quan trắc giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quan trắc phụ trách lĩnh vực quan trắc tự động, liên tục;
         - Bổ nhiệm ông Lê Văn Hải – Viên chức phòng Dịch vụ Kỹ thuật giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Dịch vụ Kỹ thuật phụ trách lĩnh vực tư vấn các thủ tục môi trường;
          - Bổ nhiệm lại và cử ông Lê Văn An - Phó Trưởng phòng Thí nghiệm phụ trách phòng Thí nghiệm cho đến khi có trưởng phòng mới;

Đ/c Mai Xuân Dũng - ĐUV, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm trao các quyết định bổ nhiệm, các đồng chí cấp uỷ,
lãnh đạo đơn vị tặng hoa chúc mừng 

           Ngày 21/4/2022, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tổ chức công bố các quyết định bổ nhiệm nói trên nhằm kịp thời ổn định tổ chức bộ máy. Dự công bố quyết định bổ nhiệm, có đ/c Mai Xuân Dũng - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, cùng Cấp ủy chi bộ, Lãnh đạo đơn vị, các phòng ban, các tổ chức đoàn thể và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm.

Đ/c Mai Xuân Dũng - ĐUV, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm phát biểu giao nhiệm vụ

         Tại buổi lễ, đ/c Lê Quốc Tuyển - Trưởng phòng HCTH đã công bố các Quyết định bổ nhiệm của Giám đốc Trung tâm về công tác cán bộ, đ/c Mai Xuân Dũng - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm trao các quyết định bổ nhiệm, các đồng chí Cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm.


Đ/c Nguyễn Trung Hải, tân Trưởng phòng DVKT thay mặt các đ/c được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, đ/c Mai Xuân Dũng – ĐUV, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm nhấn mạnh, trên cương vị mới mong muốn các đồng chí sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp tục phát huy tinh thần tập thể, đoàn kết, năng động, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Trung Hải, thay mặt cho các đồng chí được bổ nhiệm đã bày tỏ lòng cảm ơn, sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, Cấp uỷ, lãnh đạo Trung tâm, cảm ơn sự tin tưởng của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động trong Trung tâm và hứa sẽ quyết tâm hoàn thành tốt công việc được giao.


Tập thể cấp uỷ, lãnh đạo Trung tâm và cán bộ, VC-LĐ chụp ảnh lưu niệm với các đ/c được bổ nhiệm
Bài: Quốc Tuyển, Ảnh: Quang Lộc (TTQT)   Chúc mừng đội tuyển bóng đá nam Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường đã lên ngôi vô địch tại Giải bóng đá nam nữ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh năm 2022
   Họp bàn giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
   Các hoạt động nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và ngày Gia đình Việt Nam 28/6 của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị
   Hội Cựu chiến binh cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2022 “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương; đổi mới, sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa tỉnh Quảng Trị phát triền nhanh, bền vững”
   Chi đoàn Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn lần thứ V nhiệm kỳ 2022-2024
   Chi đoàn Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2024
   Chi đoàn Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2024
   Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường công bố Quyết định về công tác cán bộ
   Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh tổ chức các hoạt động Chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn và Đại hội Chi đoàn Lần thứ V nhiệm kỳ 2022-2024