Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Thông báo về nội dung Giải báo chí "“Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” và Cuộc thi ảnh ASEAN

Ngày cập nhật:  8/15/2022 9:38:12 AM

         Ngày 28/7/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số  878/BTC của Ban Tổ chức Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” và Công văn số 659/BTC của Ban Tổ chức Cuộc thi ảnh ASEAN về việc tham gia Giải báo chí và Cuộc thi ảnh.
       Để Giải báo chí và Cuộc thi ảnh được tuyên truyền rộng rãi đến công dân trên địa bàn tỉnh biết và tích cực tham gia, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo nội dung của cuộc thi, cụ thể như sau:
       1. Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương”:
       Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” năm 2022 do Báo điện tử VTC News phối hợp với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Chương trình phát triển Liên Hiệp quốc (UNDP-Việt Nam), Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF-Việt Nam) tổ chức với chủ đề “Hành động vì đại dương không rác thải nhựa” nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền chính sách pháp luật của nhà nước trong quản lý rác thải nhựa, sử dụng đồ nhựa một lần và túi ni lông khó phân hủy trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt.

         Đây là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan báo chí với cơ quan nhà nước và các tổ chức phi chính phủ, góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa đại dương, phát triển kinh tế biển bền vững. Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” năm 2022 là dịp để tiếp tục ghi nhận và tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc và tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về giảm thiểu ô nhiễm nhựa đại dương.
         - Đối tượng dự thi: Tất cả công dân Việt Nam
         - Thể lệ cuộc thi: đính kèm.
         - Thời gian nhận tác phẩm: Đến hết ngày 30/9/2022.
         - Địa chỉ gửi tác phẩm: Báo điện tử VTC News, tầng 12 tòa nhà VTC, 18 Tam Trinh, Hà Nội.
         Hoặc gửi qua emai: giaibaochigonn@gmail.com.
         Gưỉ qua đường link: http://giaibaochi.giamracnhua.vn.
         Điện thoại liên hệ: 0395 973377 hoặc 024.36321592.
        2. Cuộc thi ảnh ASEAN:
         Rác thải nhựa đại dương được xem là “báo động đỏ”, là vấn đề cấp bách tại khu vực ASEAN nói riêng và toàn cầu nói chung. Phần lớn rác thải nhựa không qua xử lý, được đốt, đổ vào các bãi chôn lấp, ra môi trường, đại dương, gây ô nhiễm nghiêm trọng; trong đó ô nhiễm nhựa đại dương mà đặc biệt từ rác thải nhựa đang tác động tiêu cực đến hệ sinh thái biển, sức khỏe cộng đồng, các ngành kinh tế, du lịch, y tế cộng đồng và xã hội.
       Cuộc thi ảnh “Ô nhiễm trắng và những tác động đến hệ sinh thái biển” với quy mô khu vực Đông Nam Á do Báo điện tử VTC News phối hợp với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Chương trình phát triển Liên Hiệp quốc (UNDP-Việt Nam), Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF-Việt Nam), Ban Hợp tác quốc tế - Đài tiếng nói Việt Nam tổ chức hướng đến việc truyền thông nâng cao nhận thức về giảm thiểu rác thải nhựa đại dương của cộng đồng các nước trong khu vực ASEAN.
        Cuộc thi ảnh là sự ghi nhận, cổ vũ, động viên các tổ chức, cá nhân khu vực ASEAN trong những năm qua đã tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền về giảm ô nhiễm nhựa đại dương; đồng thời tăng cường hợp tác giữa các quốc gia trong quản lý và chống rác thải nhựa khu vực ASEAN.
         - Đối tượng dự thi: Tất cả công dân trong khu vực ASEAN.
         - Thể lệ cuộc thi: đính kèm.
         - Thời gian nhận tác phẩm: Đến hết ngày 30/9/2022.
         - Địa chỉ gửi tác phẩm: Báo điện tử VTC News, tầng 12 tòa nhà VTC, 18 Tam Trinh, Hà Nội.
         Hoặc gửi qua emai: giaibaochigonn@gmail.com.
         Gưỉ qua đường link: http://cuocthianh.giamracnhua.vn
         hoặc : http://aseanphoto.livegreen.org.vn
         Điện thoại liên hệ: 0395 973377 hoặc 024.36321592
         Trên đây là thông tin về nội dung của Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” và Cuộc thi ảnh ASEAN ./.
                                                                                                   
Bài: Mai Yên (CCBĐ)