Chuyên mục: Đảng và Đoàn thể

Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức diễn đàn chi bộ chuyên đề “Tăng cường bảo vệ tư tưởng nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Ngày cập nhật:  10/7/2022 2:55:20 AM

           Thực hiện Hướng dẫn số 32-HD/BTGĐUK ngày 17/5/2022 của Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Công văn số 157-CV/ĐU ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Diễn đàn Chi bộ năm 2022, ngày 03/10/2022 Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ chuyên đề "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".
         Tham dự Diễn đàn có 25 đồng chí đảng viên trong Chi bộ và các đồng chí đại diện BCH Công đoàn CSTV, đại diện BCH Chi đoàn Trung tâm.
        Khai mạc Diễn đàn, đồng chí Bí thư Chi bộ trình bày một số Văn bản hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên và nói rõ sự cần thiết của việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tưởng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".


Đ/c Bí thư Chi bộ khai mạc Diễn đàn

            Nội dung chính của Diễn đàn chi bộ lần này bao gồm:
          - Giới thiệu nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng.
          - Giới thiệu một số nhiệm vụ, giải để pháp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
           - Gợi ý một số nhiệm vụ, giải pháp để đảng viên thảo luận về trách nhiệm của chi bộ, đảng viên nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới theo tinh thần của Nghị quyết số 35-NQ/TW.
          - Nêu một số nội dung liên quan về các thông tin sai trái, thù địch; thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội để cán bộ đảng viên thảo luận, liên hệ, nhận diện, cảnh giác và đấu tranh.
         - Trình chiếu các phóng sự, phim tư liệu về phê phán, bình luận các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, giải pháp đấu tranh phản bác, ngăn chặn các quan điểm sai trái thù địch.
           - Đảng viên trong Chi bộ thảo luận, liên hệ.


Toàn cảnh Diễn đàn đang xem phim tư liệu

           Tại Diễn đàn đã có nhiều ý kiến thảo luận, trong đó tập trung vào các vấn đề như: Nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên về những thông tin xấu độc, chống phá, gây mất đoàn kết của các thế lực thù địch trên các nền tảng mạng xã hội; Cấp ủy chủ động kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đảng viên để có biện pháp giải quyết kịp thời, uốn nắn những lệch lạc, sai trái thiếu gương mẫu của đảng viên.
         Sau ý kiến thảo luận của đảng viên, Chi bộ đã thống nhất một số nhiệm vụ, giải pháp để đưa vào Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tưởng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".
       Phát biểu kết luận Diễn đàn, đồng chí Bí thư thay mặt Chi ủy cảm ơn, ghi nhận và tiếp thu các ý kiến thảo luận tại Diễn đàn; Chi ủy sẽ xem xét, bổ sung các nội dung trao đổi, thảo luận và các kiến nghị phù hợp để đưa vào chương trình hành động và tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Phân công nhiệm vụ trong Chi ủy để thực hiện việc báo cáo kết quả tổ chức Diễn đàn; xây dựng kế hoạch phòng ngừa, khắc phục và kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện./.
                                                                                           
        Bài và ảnh: Văn Hợi (TTKT)

   Chi bộ Cơ quan Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tổ chức Diễn đàn Chi bộ chuyên đề "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".
   Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức buổi tọa đàm hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (09/11)
   Diễn đàn sinh hoạt Chi bộ Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị về tăng cường bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
   Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2022
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức diễn đàn chi bộ chuyên đề “Tăng cường bảo vệ tư tưởng nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
   Đảng bộ Sở TN&MT tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
   Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh tham gia giải chạy và đi bộ
   Giải bóng chuyển Chào mừng Ký niệm 19 năm thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường (16/9/2003-16/9/2022) và Chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028
   Chi bộ Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2022 - 2025
   Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2025