Chuyên mục: Đảng và Đoàn thể

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức buổi tọa đàm hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (09/11)

Ngày cập nhật:  10/21/2022 10:47:46 AM

       Thực hiện Văn bản số 3612/STNMT-TTr ngày 11/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022, ngoài việc tuyên truyền bằng hình thức treo khẩu hiệu, ngày 15/10/2022, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức buổi tọa đàm phổ biến, trao đổi các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành với sự tham gia của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm.       
Trong buổi tọa đàm, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm đã được các đồng chí trong Ban Giám đốc, các Trưởng phòng chuyên môn phổ biến, trao đổi các nội dung về Luật, thông tư, nghị định mới ban hành, thường xuyên áp dụng trong công tác chuyên môn như: đấu thầu, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường. Buổi tọa đàm đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và Pháp luật. Đồng thời, giúp cho cán bộ nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho công tác chuyên môn và nắm vững các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của viên chức, người lao động góp phần nâng cao hiệu quả công tác.
                                                                                                     Bài: Văn Thanh, Ảnh: Bảo Huy  (TTQĐ)

   Chi bộ Cơ quan Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tổ chức Diễn đàn Chi bộ chuyên đề "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".
   Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức buổi tọa đàm hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (09/11)
   Diễn đàn sinh hoạt Chi bộ Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị về tăng cường bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
   Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2022
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức diễn đàn chi bộ chuyên đề “Tăng cường bảo vệ tư tưởng nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
   Đảng bộ Sở TN&MT tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
   Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh tham gia giải chạy và đi bộ
   Giải bóng chuyển Chào mừng Ký niệm 19 năm thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường (16/9/2003-16/9/2022) và Chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028
   Chi bộ Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2022 - 2025
   Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2025