Chuyên mục: Đảng và Đoàn thể

Diễn đàn sinh hoạt Chi bộ Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị về tăng cường bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Ngày cập nhật:  10/21/2022 2:43:54 AM

           Ngày 15/10/2022, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã tổ chức buổi Diễn đàn sinh hoạt về tăng cường bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Dự buổi sinh hoạt có đầy đủ các đồng chí trong Cấp ủy và toàn thể Đảng viên, viên chức, người lao động Trung tâm.

Mở đầu buổi sinh hoạt đồng chí Phan Đăng Hải phó Bí thư Chi bộ Trung tâm trình bày những mục đích, yêu cầu giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết số 35 - NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Giới thiệu một số nội dung chính Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của TBT Nguyễn Phú Trọng và xem clip “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” do Truyền hình Nhân dân thực hiện. 


 

 

Cấp ủy gợi ý một số nhiệm vụ, giải pháp "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" và nhận diện âm mưu của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước thể hiện qua 2 clip “Không thể xuyên tạc nền tng tư tưởng của Đảng” do Truyền hình Nhân dân “Đập tan các luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước xung quanh vụ Việt Á” do Truyền hình Thông tấn của Thông tấn xã Việt Nam thực hiện thực hiện.

   Tại din đàn, đồng chí Nguyễn Trí Hữu, Bí thư Chi bộ chủ trì thảo luận. Các ý kiến tham gia thảo luận đã góp phần làm rõ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động đồng thời liên hệ với nhiệm vụ được giao, tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể trong tình hình mới.

Thông qua diễn đàn, cán bộ, đảng viên càng tin tưởng tuyệt đối vào Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định vào con đường mà Đảng Công Sản Việt Nam và Nhân dân Việt Nam đã lựa chọn.
                                                                                                   
Bài và ảnh: Bảo Huy (TTQĐ)

 

   Chi bộ Cơ quan Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tổ chức Diễn đàn Chi bộ chuyên đề "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".
   Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức buổi tọa đàm hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (09/11)
   Diễn đàn sinh hoạt Chi bộ Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị về tăng cường bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
   Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2022
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức diễn đàn chi bộ chuyên đề “Tăng cường bảo vệ tư tưởng nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
   Đảng bộ Sở TN&MT tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
   Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh tham gia giải chạy và đi bộ
   Giải bóng chuyển Chào mừng Ký niệm 19 năm thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường (16/9/2003-16/9/2022) và Chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028
   Chi bộ Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2022 - 2025
   Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2025