Chuyên mục: Quản lý đất đai

Ban quản lý Dự án VILG tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội thảo về kết nối liên thông thuế trên phần mềm VBDLIS

Ngày cập nhật:  10/22/2022 3:59:19 AM

          Thực hiện Kết luận tại buổi làm việc ngày 08/9/2022 của Ban Quản lý dự án VILG Trung ương với Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 18 tháng 10 năm 2022, Ban Quản lý dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai đất đai tỉnh Quảng Trị (Dự án VILG tỉnh) đã tổ chức Hội thảo về kết nối liên thông thuế và hướng dẫn phân hệ liên thông thuế trên Hệ thống quản lý đất đai VBDLIS với Cục thuế tỉnh và các đơn vị thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.


Quang cảnh buổi Hội thảo

Tham dự tại Hội thảo, về phía Lãnh đạo Sở TN&MT có ông Nguyễn Thế Hiếu - Phó Giám đốc Sở, Giám đốc BQL dự án VILG tỉnh; đại diện lãnh đạo và cán bộ của các Phòng nghiệp vụ thuộc Cục thuế tỉnh và các Chi cục thuế; đại diện lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật của BQL dự án VILG tỉnh, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố, thị xã.
         Dự án VILG tỉnh Quảng Trị, vay vốn Ngân hàng thế giới đã cơ bản hoàn thành sau 5 năm triển khai thực hiện và đến cuối tháng 6/2022 đã vận hành 9 huyện, thành phố, thị xã. Ngành TNMT đã sử dụng phần mềm VBDLIS để vận hành CSDL đất đai bước đầu đã đáp ứng được công việc quản lý, xử lý hồ sơ đất đai (với số lượng trên 12.000 hồ sơ đã được xử lý). Ngành Thuế trong thời gian qua cũng đã vận hành phần mềm lệ phí trước bạ trên toàn hệ thống. Mặc dù mỗi ngành đều có những phần mềm chuyên ngành khá hiệu quả trong việc xử lý nghiệp vụ nhưng do chưa được kết nối liên thông trên môi trường mạng nên Hồ sơ chuyển thuế giữa 2 ngành vẫn theo phương pháp truyền thống - chuyển và trả hồ sơ dạng giấy, mất nhiều thời gian, chưa khoa học và đặc biệt là không lưu trữ dữ liệu vào CSDL để quản lý và khai thác. 

Đ/c Nguyễn Thế Hiếu - Phó Giám đốc Sở, Giám đốc BQL dự án VILG tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Vì vậy, việc tổ chức Hội thảo nhằm trao đổi nghiệp vụ thực hiện quy trình liên thông thuế nhằm đảm bảo vận hành liên thông giữa hai ngành TNMT và Thuế trên môi trường mạng một cách thông suốt, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

         Hội thảo kết nối liên thông thuế trên phần mềm VBDLIS được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại các đầu cầu và trực tiếp tại Phòng họp tầng 4 của Sở TN&MT. Các nội dung chính tại Hội thảo bao gồm: tập huấn về chức năng liên thông thuế trên phần mềm VBDLIS, chức năng xử lý phiếu chuyển thuế trên phần mềm lệ phí trước bạ và trao đổi, giải đáp thêm về các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành kết nối liên thông giữa hai ngành thuế và tài nguyên môi trường.

               
          Các đại biểu thực hành các kỹ năng tại Hội thảo

Kết thúc Hội thảo, các đại biểu tham dự đã được trang bị các kỹ năng liên quan đến việc vận hành kết nối trên hệ thống, giải đáp các thắc mắc khi thực hiện các thao tác kỹ thuật và thống nhất về thời gian thực hiện việc vận hành kết nối liên thông giữa hai ngành thuế và tài nguyên môi trường trong thời gian tới.
                                                                                                               Bài và ảnh: Đức Phương (Dự án VILG)