Chuyên mục: Đảng và Đoàn thể

Chi bộ Cơ quan Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tổ chức Diễn đàn Chi bộ chuyên đề "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".

Ngày cập nhật:  10/27/2022 7:36:27 AM
 Thực hiện Hướng dẫn số 32-HD/BTGĐUK ngày 17/5/2022 của Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Công văn số 157-CV/ĐU ngày 03/6/2022 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Diễn đàn Chi bộ năm 2022, ngày 25/10/2022 Chi bộ Cơ quan Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tổ chức Diễn đàn Chi bộ chuyên đề "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".

         Tham dự Diễn đàn có các đồng chí trong cấp ủy cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ, tổng số 33 đồng chí.

         Đồng chí Phạm Đình Hải, Bí thư chi bộ thay mặt cấp ủy quán triệt mục đích, yêu cầu của việc tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ; đề cập một số Văn bản hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên và nói rõ sự cần thiết của việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tưởng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"; giới thiệu một số nội dung chính Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của TBT Nguyễn Phú Trọng. 


                             
Cấp ủy Chi bộ chủ trì buổi Diễn đàn

 

          Nội dung chính của Diễn đàn lần này bao gồm:
           - Giới thiệu một số nhiệm vụ, giải để pháp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

          - Gợi ý một số nhiệm vụ, giải pháp "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" và nhận diện âm mưu của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta.

          - Xem clip “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” do Truyền hình Nhân dân thực hiện.

         - Trình chiếu các phóng sự, phim tư liệu về phê phán, bình luận các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, giải pháp đấu tranh phản bác, ngăn chặn các quan điểm sai trái thù địch.

           - Đảng viên trong Chi bộ thảo luận, liên hệ.Đảng viên tham dự Diễn đàn xem phóng sự, phim tư liệu

 

           Tại Diễn đàn đã có nhiều ý kiến thảo luận, trong đó tập trung vào các vấn đề như: đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, tự giác nêu gương để khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiền phong, gương mẫu, trên trước dưới sau, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” theo đúng tinh thần chỉ đạo Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp; Đoàn thanh niên cần thường xuyên sinh hoạt để làm tốt việc tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, đoàn viên, thanh niên để nhìn nhận và có trách nhiệm, ý thức trước mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, các dấu hiệu “tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng internet, mạng xã hội để mỗi đảng viên, đoàn viên, thanh niên khi tham gia, tương tác, chia sẻ bình luận với các bài viết trên các trang mạng xã hội có trách nhiệm cảnh giác; mỗi đảng viên, viên chức và người lao động cần chủ động nâng cao ý thức tự giác, kỷ luật khi tiếp xúc thông tin trên các trang mạng xã hội; nghiêm túc thực hiện điều lệ và quy định kỷ luật của Đảng, cần dành thời gian để nghiên cứu các Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước cũng như cập nhật thông tin thời sự trên các kênh chính thống để nắm bắt và và tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách mới của Đảng.

         Sau ý kiến thảo luận của đảng viên, Chi bộ đã thống nhất một số nhiệm vụ, giải pháp để đưa vào Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tưởng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".
        Phát biểu kết thúc Diễn đàn, đồng chí Bí thư Chi bộ thay mặt cấp ủy cảm ơn, ghi nhận và tiếp thu các ý kiến thảo luận tại Diễn đàn; Cấp ủy chi bộ sẽ xem xét, bổ sung các nội dung trao đổi, thảo luận và các kiến nghị phù hợp để đưa vào chương trình hành động và tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Phân công nhiệm vụ trong Chi ủy để thực hiện việc báo cáo kết quả tổ chức Diễn đàn./.    
   

                                                                     Bài và ảnh: Lê Thắng (VPĐK đất đai)
   Chi bộ Cơ quan Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tổ chức Diễn đàn Chi bộ chuyên đề "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".
   Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức buổi tọa đàm hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (09/11)
   Diễn đàn sinh hoạt Chi bộ Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị về tăng cường bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
   Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2022
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức diễn đàn chi bộ chuyên đề “Tăng cường bảo vệ tư tưởng nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
   Đảng bộ Sở TN&MT tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
   Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh tham gia giải chạy và đi bộ
   Giải bóng chuyển Chào mừng Ký niệm 19 năm thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường (16/9/2003-16/9/2022) và Chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028
   Chi bộ Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2022 - 2025
   Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2025