Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Quy hoạch tài nguyên môi trường biển khoa học, toàn diện

Ngày cập nhật:  3/9/2012 4:00:03 AM


Tài nguyên biển là hệ thống tài nguyên có tính "chia sẻ" cao, đòi hỏi phải sử dụng đa mục tiêu, đa ngành và hài hòa lợi ích của các ngành và cộng đồng. Vì vậy, cần phải tiến hành quy hoạch sử dụng biển, đảo với ý nghĩa là phương án thiết lập một cách có trật tự và hiệu quả không gian biển, phân bổ tài nguyên biển hợp lý hơn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ngày 1/8 tới đây, Thông tư số 19 Bộ TN&MT mới ban hành Quy định về kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo có hiệu lực thi hành.

Sẽ chấm dứt khai thác phát triển biển tự phát

Hiện nay việc khai thác và phát triển biển, hải đảo còn tự phát. Tại Hội thảo đánh giá kinh nghiệm, kết quả và tác động của các mô hình thí điểm quản lý tổng hợp đới bờ tổ chức ở Đà Nẵng mới đây, Tổng cục Biển và Hải đảo VN cho biết, hiện chưa có một cơ quan Trung ương nào có trách nhiệm "phân vùng", "quy hoạch" theo chức năng hay mục đích sử dụng một cách tổng thể cho đới bờ quốc gia. Phó Giám đốc Trung tâm Quy hoạch, Điều tra, Đánh giá tài nguyên môi trường biển và hải đảo (Tổng cục Biển và Hải đảo VN) Hứa Chiến Thắng cho biết, về mặt quản lý, tài nguyên biển và ven biển luôn là đối tượng sử dụng đa ngành. Có khoảng 15 Bộ, ngành và lĩnh vực dịch vụ đang khai thác và trực tiếp quản lý biển, hải đảo ở mức độ khác nhau.

Tại diễn đàn trao đổi về chiến lược phát triển kinh tế biển của Việt Nam tháng 6 vừa qua, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Văn Đức nhìn nhận: "Chúng ta chưa tổ chức được một cách khoa học và kiểm soát được không gian vùng biển của mình". Giám đốc Sở TN&MT Khánh Hòa Lê Mộng Điệp khi chia sẻ về việc xây dựng Quy hoạch tổng thể về sử dụng biển đảo ở Khánh Hòa cũng cho rằng, trong quản lý biển, ta vẫn lấy tư duy đất liền chi phối nên rất phân tán các nguồn lực.

Cũng tại diễn đàn Kinh tế biển Việt Nam 2011, một chuyên gia quốc tế về quy hoạch không gian biển, ông Evan Ward Fox, đề xuất, để phát triển kinh tế biển hiệu quả, Việt Nam cần gấp rút quy hoạch không gian biển và vùng bờ trong chiến lược phát triển chung của quốc gia.

Theo PGS. TS. Nguyễn Chu Hồi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo VN, quy hoạch không gian phát triển kinh tế biển sẽ giúp khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên biển, ngăn chặn sự chồng chéo do các cách sử dụng đối kháng nhau. "Thực sự đây là vấn đề mới, quy hoạch không gian biển chưa nằm trong hệ thống các loại quy hoạch do Việt Nam quy định nên Tổng cục Biển và Hải đảo sẽ thực hiện từng bước", ông Hồi nói.

Muốn làm được điều này, chúng ta cần phải hoàn thiện hành lang pháp lý. Đồng thời, cả hệ thống kinh tế "mặt tiền" - đô thị biển và du lịch biển (bờ, biển, đảo) - cũng phải phát triển mạnh.

Lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo

Để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo, Bộ TN&MT mới ban hành Thông tư 19 quy định về kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.

Theo đó Thông tư có 4 yêu cầu đối với việc lập quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch. Đó là: Tuân thủ các bước công việc, quy trình, quy chuẩn kỹ thuật đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành khi tiến hành các bước trong quá trình lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; Việc phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo phải bảo đảm tính thống nhất, khách quan, chính xác, đầy đủ; Bảo đảm tính tổng hợp, hệ thống; phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đặc điểm, vị trí địa lý, quy luật tự nhiên của các vùng biển, vùng ven biển và hải đảo; bảo đảm sử dụng bền vững tài nguyên biển, thúc đẩy sự phát triển kinh tế biển, hải đảo; bảo đảm an toàn trên biển; Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, hài hòa lợi ích của các ngành, lĩnh vực và địa phương trong việc khai thác, sử dụng tài nguyên biển, hải đảo.

Về quy trình lập quy hoạch có 11 bước. Khi phải điều chỉnh quy hoạch do có thay đổi quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; thay đổi điều kiện tự nhiên do tai biến tự nhiên, biến đổi khí hậu, các hoạt động kinh tế xã hội của tổ chức, cá nhân làm biến đổi điều kiện tự nhiên của vùng thì việc điều chỉnh được thực hiện thông qua 8 bước.

Nguồn: http://www.monre.gov.vn