Chuyên mục: Khoáng sản - Nước

KIỂM TRA THỰC ĐỊA KHU VỰC ĐỀ NGHỊ KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ CÁT, SỎI LÒNG SÔNG THẠCH HÃN TẠI XÃ BA LÒNG, HUYỆN ĐAKRÔNG

Ngày cập nhật:  7/27/2016 8:50:32 AM
       Hiện nay, tổng công suất các giấy phép khai thác cát, sỏi chưa đáp ứng đủ nhu cầu cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, trong thời gian tới Khu kinh tế Đông Nam đi vào xây dựng nên nhu cầu cát, sỏi lớn. Vì vậy, việc khảo sát, đánh giá nhằm phát hiện thêm các mỏ cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường là rất cần thiết.

       Ngày 22/7/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức kiểm tra thực địa khu vực do 03 Doanh nghiệp (Công ty TNHH MTV Nguyên Hà, Công ty TNHH MTV Sơn Dũng và Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hoàng Phú) đề nghị khảo sát, đánh giá cát, sỏi lòng sông Thạch Hãn tại xã Ba Lòng, huyện Đakrông. Cùng tham dự có đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Phòng Tài nguyên và môi trường Đakrông, UBND xã Ba Lòng và các đơn vị đề nghị khảo sát, đánh giá.
       Qua kiểm tra thực tế, khu vực đề nghị khảo sát, đánh giá có nhiều đoạn bị bồi lắng gây cản trở dòng chảy cho nên việc cấp phép khai thác cát, sỏi lòng sông sẽ khơi thông dòng chảy và đảm bảo cho giao thông đường thuỷ thuận lợi về lâu dài. Ở khu vực này, hai bên bờ không có các công trình ven sông, không có dân cư sinh sống. Do dó, sau khi thảo luận, các ngành và địa phương thống nhất đề xuất UBND tỉnh đồng ý chủ trương khảo sát, đánh giá cát, sỏi lòng sông Thạch Hãn tại xã Ba Lòng, huyện Đakrông để bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác cát, sỏi đáp ứng nhu cầu xây dựng ngày càng tăng trên địa bàn tỉnh.
       Một số hình ảnh tại buổi khảo sát

alt

                                                        Bài và ảnh: Nguyễn Văn Thuần

   Kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành Địa chất - Khoáng sản Việt Nam (ngày 02/10/1945 - 02/10/2021)
   THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
   Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước và Khoáng sản
   Hội thảo xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
   Thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản
   Thẩm định tính cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với các giấy phép khai thác tài nguyên nước thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh
   Thẩm định tính tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Mỏ cát, sỏi lòng sông Thạch Hãn làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc xã Ba Lòng, huyện Đakrông của Công ty TNHH MTV Sơn Dũng Quảng Trị
   Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng kết đề án “Khoanh định khu vực cấm, vùng hạn chế, vùng đăng ký, ngưỡng khai thác nước dưới đất và vùng bổ sung nhân tạo nước dưới đất; Lập danh mục hành lang bảo vệ nguồn nước và xác định dòng chảy tối thiểu trên các dòng sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”
   Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại công ty may Hòa Thọ Đông Hà
   HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHOÁNG SẢN