Chuyên mục: Khoáng sản - Nước

Ngày nước thế giới năm 2016 “nước và việc làm”

Ngày cập nhật:  3/17/2016 9:24:02 AM

 

 

      Ngày nước Thế giới được đề xuất từ năm 1992 tại Hội nghị của Liên Hợp quốc về Môi trường và Phát triển (UNCED). Một năm sau đó, năm 1993, Ngày Nước thế giới đầu tiên được tổ chức.
      Ngày nước thế giới 22 tháng 03 hàng năm nhằm kêu gọi sự quan tâm của thế giới về tầm quan trọng của tài nguyên nước và vận động chính sách về quản lý bền vững tài nguyên nước, nhất là nước ngọt. Liên hiệp quốc đã công bố chủ đề Ngày Nước thế giới năm nay là “ Nước và việc làm” nhằm nhấn mạnh mối quan hệ giữa nước đối với các chương trình việc làm hữu ích hướng đến phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.
      Hiện nay, có khoảng 01 tỷ người đang làm việc trong các ngành nông – lâm – ngư nghiệp. Vì vậy, nguồn nước đầy đủ và chất lượng nước đảm bảo là điều kiện tiên quyết, quyết định sự tồn tại của những người này nói riêng và của toàn xã hội nói chung.

 

                                                 Bài và ảnh: Nguyễn Văn Thuần

   Kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành Địa chất - Khoáng sản Việt Nam (ngày 02/10/1945 - 02/10/2021)
   THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
   Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước và Khoáng sản
   Hội thảo xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
   Thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản
   Thẩm định tính cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với các giấy phép khai thác tài nguyên nước thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh
   Thẩm định tính tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Mỏ cát, sỏi lòng sông Thạch Hãn làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc xã Ba Lòng, huyện Đakrông của Công ty TNHH MTV Sơn Dũng Quảng Trị
   Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng kết đề án “Khoanh định khu vực cấm, vùng hạn chế, vùng đăng ký, ngưỡng khai thác nước dưới đất và vùng bổ sung nhân tạo nước dưới đất; Lập danh mục hành lang bảo vệ nguồn nước và xác định dòng chảy tối thiểu trên các dòng sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”
   Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại công ty may Hòa Thọ Đông Hà
   HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHOÁNG SẢN