Chuyên mục: Khoáng sản - Nước

“SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BÀN GIAO KHU VỰC KHAI THÁC MỎ TITAN SA KHOÁNG TẠI XÃ VĨNH THÁI, HUYỆN VĨNH LINH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN THANH TÂM”

Ngày cập nhật:  1/23/2017 1:54:46 AM

       Ngày 19/01/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì bàn giao mốc giới phạm vi khu vực khai thác titan sa khoáng tại thôn Đông Luật, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Thanh Tâm theo Giấy phép số 2824/GP-BTNMT ngày 07/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

alt

       Cùng tham gia gồm có: Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Trung, Sở Công Thương, UBND huyện Vĩnh Linh, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Linh, UBND xã Vĩnh Thái và Ban cán sự, Chi bộ, các ban, Đoàn thể thôn Đông Luật.
       Các ngành, địa phương thống nhất bàn giao thực địa khu vực khai thác titan sa khoáng tại thôn Đông Luật, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh với diện tích 75,2 ha cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Thanh Tâm theo giấy phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời, yêu cầu Công ty chấp hành nghiêm túc các quy định của giấy phép và quy định của pháp luật liên quan; Khai thác đúng diện tích, công suất được cấp phép; Bảo vệ tài nguyên khoáng sản trong khu vực được cấp phép và bảo vệ môi trường; Phối hợp với UBND xã Vĩnh Thái, Ban cán sự thôn Đông Luật triển khai giấy phép khai thác đến cộng đồng dân cư, thống nhất việc sử dụng lao động, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng; Công khai kế hoạch quản lý môi trường của dự án tại UBND xã Vĩnh Thái; Đo đạc, đền bù, giải phóng mặt bằng và thuê đất; ký quỹ phục hồi môi trường, bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ...
       Các ngành, chính quyền địa phương cũng thống nhất tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong quá trình khai thác và thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát để đảm bảo hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật.
                                                          Bài và ảnh: Lê Thị Vân Oanh
   Kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành Địa chất - Khoáng sản Việt Nam (ngày 02/10/1945 - 02/10/2021)
   THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
   Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước và Khoáng sản
   Hội thảo xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
   Thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản
   Thẩm định tính cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với các giấy phép khai thác tài nguyên nước thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh
   Thẩm định tính tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Mỏ cát, sỏi lòng sông Thạch Hãn làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc xã Ba Lòng, huyện Đakrông của Công ty TNHH MTV Sơn Dũng Quảng Trị
   Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng kết đề án “Khoanh định khu vực cấm, vùng hạn chế, vùng đăng ký, ngưỡng khai thác nước dưới đất và vùng bổ sung nhân tạo nước dưới đất; Lập danh mục hành lang bảo vệ nguồn nước và xác định dòng chảy tối thiểu trên các dòng sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”
   Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại công ty may Hòa Thọ Đông Hà
   HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHOÁNG SẢN