Chuyên mục: Môi trường

Chi đoàn Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị ra quân vệ sinh môi trường và triển khai nhân rộng mô hình sản xuất phân vi sinh từ phế phẩm nông nghiệp tại xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng.

Ngày cập nhật:  6/13/2016 9:39:23 AM

            Hưởng ứng tinh thần ngày môi trường thế giới 5/6 và tiếp nối thành công của mô hình “Sản xuất phân vi sinh từ rác thải sinh hoạt hữu cơ và phế phẩm nông nghiệp” tại thôn Xuân Viên, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng năm 2015. Ngày 8/6/2016 Chi đoàn Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị đã phối hợp với Huyện đoàn Hải Lăng, Đoàn cơ sở xã Hải Thượng tổ tập huấn nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho đoàn viên thanh niên, ra quân vớt bèo khơi thông dòng chảy các tuyến kênh mương thủy lợi, ao hồ trên địa bàn xã Hải Thượng, tiến hành ủ phân hửu cơ vi sinh nhằm tái chế phế phẩm nông nghiệp thành sản phẩm phân hửu cơ vi sinh phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại khu vực nông thôn trên địa bàn xã Hải Thượng nói riêng và huyện Hải Lăng nói chung.
           Với sự quan tâm chỉ đạo của Chi bộ, Lãnh đạo đơn vị và sự phối hợp tốt của Huyện đoàn Hải Lăng, Xã đoàn Hải Thượng, chính quyền thôn Đại An Khê, xã Hải Thượng, Chi đoàn Trung tâm đã triển khai đợt ra quân và nhân rộng thành công mô hình “Sản xuất phân vi sinh từ rác thải sinh hoạt hữu cơ và phế phẩm nông nghiệp” với nhiều kết quả đáng khích lệ như:
          - Tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho hơn 30 đoàn viên của Xã đoàn Hải Thượng và một số hộ dân về nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư, quy trình sản xuất phân hửu cơ vi sinh từ bèo và phế phẩm nông nghiệp.
           - Ra quân làm vệ sinh, vớt bèo tại các tuyến kênh mương thủy lợi, ao hồ trên địa bàn xã Hải Thượng nhằm khơi thông dòng chảy, tạo mặt thoáng để nuôi trồng thủy sản, tiến hành ủ phân hửu cơ vi sinh từ bèo và phế phẩm nông nghiệp. Kết thúc hoạt động đã ủ được 5 khối sản phẩm phân vi sinh, dự kiến phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp tại địa phương trong thời gian tới.
           Việc triển khai ra quân làm vệ sinh, thu dọn bèo và nhân rộng mô hình ủ phân hửu cơ có ý nghĩa rất thiết thực, qua đó thể hiện vai trò của đoàn viên thanh niên Chi đoàn Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường nói riêng và Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường nói chung trong việc hưởng ứng tinh thần ngày môi trường thế giới, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào đời sống nhằm giảm thiểu ô nhiêm môi trường, tiết kiệm chi phí, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống góp phần hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
                          Một số hình ảnh hoạt động nhân rộng mô hình

alt

alt

                 Tập huấn, ra quân thu gom bèo và phế phẩm nông nghiệp

alt

alt                        

                  Tiến hành nhân rộng mô hình sản xuất phân hửu cơ vi sinh   

                                Bài: Nguyễn Thanh Tiến, Ảnh: Hoàng Tây Đức

                                          (Trung tâm Quan trắc TN&MT)