Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Tổ chức thành công các buổi hội nghị phổ biến Luật Khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh

Ngày cập nhật:  8/12/2016 9:42:37 AM

      Luật khí tượng thủy văn được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016. Luật gồm có 10 chương, 57 điều, là hành lang pháp lý quan trọng, tạo bước đột phá toàn diện cho công tác quản lý nhà nước về khí tượng thuỷ văn. Thực hiện Kế hoạch số 295/KH-STNMT ngày 22/02/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Chi cục Biển, Hải đảo và KTTV đã tổ chức ba buổi Hội nghị phổ biến Luật cho các cán bộ công chức cấp tỉnh, huyện, xã và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh.
     Hai buổi hội nghị được tổ chức tại thành phố Đông Hà cho các cán bộ, công chức đang công tác tại các sở, ban ngành cấp tỉnh, huyện, xã - phường - thị trấn và các đơn vị có liên quan, buổi Hội nghị thứ ba được tổ chức tại Thị trấn Khe Sanh cho cán bộ cấp xã của hai huyện Hướng Hóa và Đakrông.

alt 

        Hội nghị tập huấn cho cán bộ cấp tỉnh, huyện tại TP Đông Hà ngày 29/6/2016

alt

             Hội nghị tập huấn cho cán bộ cấp xã tại TT Khe Sanh ngày 26/7/2016

alt 

             Hội nghị tập huấn cho cán bộ cấp xã tại TP Đông Hà  ngày 9/8/2016
     Các buổi Hội nghị có sự tham dự chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Biển, Hải đảo và KTTV, các báo cáo viên đến từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh truyền đạt các nội dung và sự tham gia đông đảo của gần 300 học viên trên toàn tỉnh. Tại Hội nghị, các học viên đã được báo cáo viên giới thiệu tổng quan về các nội dung quy định của Luật Khí tượng thủy văn, trách nhiệm của UBND các cấp và các đơn vị có liên quan, công tác phối hợp và quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn. Các học viên cũng đã trao đổi và được giải đáp những vấn đề thắc mắc trong công tác triển thực hiện tại địa phương.

alt

alt

                   Báo cáo viên Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tại các buổi hội nghị
     Qua quá trình tổ chức và đánh giá, các buổi Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp, đáp ứng các mục tiêu và yêu cầu đã đề ra. Luật Khí tượng thủy văn khi triển khai thực hiện sẽ tạo ra khung khổ pháp lý, là bước thay đổi quan trọng cho công tác quản lý nhà nước về KTTV, bảo đảm điều kiện cho các hoạt động KTTV phát triển, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
                                                      Bài và ảnh: Đức Phương