Chuyên mục: Môi trường

Chuyến công tác của ADB tại Quảng Trị tháng 10 trong khuôn khổ dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng – giai đoạn 2” (Dự án BCC)

Ngày cập nhật:  11/4/2016 1:36:00 AM

        Ngày 28/10/2016, đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án "Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học tiểu vùng Mê Công mở rộng - Giai đoạn 2" (BCC) tỉnh Quảng Trị với mục đích rà soát tổng thể tiến độ thực hiện dự án BCC tại tỉnh Quảng Trị, cập nhật kế hoạch thực hiện chi tiết đến cuối năm 2016 và tham quan  mô hình phát triển kinh doanh của dự án.
       Trong buổi làm việc, Ban Quản lý Dự án tỉnh đã trình bày cụ thể các hoạt động đã và đang thực hiện như: cập nhật hồ sơ đầu tư cấp xã, giao rừng cộng đồng, trồng rừng, hỗ trợ sinh kế và phát triển kinh doanh, cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ, quỹ phát triển xã và truyền thông. Các khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện cũng được chia sẻ để có được các giải pháp thích hợp trong thời gian tới.
       Đoàn công tác cũng đã tới tham quan mô hình chế biến phân vi sinh từ vỏ cà phê của  nhóm hộ ông Hồ Vương tại thôn Xary, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa. Đây là một mô hình do dự án hỗ trợ thực hiện phù hợp với thực tế địa phương, tận dụng được phụ phẩm nông nghiệp sẵn có và huy động sự tham gia của các hộ dân, từ đó góp phần cải thiện sinh kế và mang lại các lợi ích cho cộng đồng địa phương, đặc biệt là cộng đồng Bru-Vân Kiều sinh sống trong vùng dự án.

alt

               Ông Nguyễn Trường Khoa, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường,
      Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Quảng Trị và đoàn công tác thăm dây chuyền
                                           sản xuất phân vi sinh

alt

          Phụ nữ Bru-Vân Kiều tại huyện Hướng Hóa tham gia các mô hình phát triển
                                          kinh doanh của dự án BCC

         Dự án BCC do Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ. Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao là Chủ dự án. UBND các tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế là các đơn vị thực hiện dự án. Dự án được thực hiện tại Hà Nội và 35 xã của 6 huyện thuộc các tỉnh tham gia dự án từ năm 2011 đến năm 2019.
        Mục tiêu tổng thể của dự án hướng tới các hệ sinh thái rừng bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu ở Trung Trường Sơn mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương.
                                                       Bài và ảnh:
                                                       Phó Thanh Vân – TV Truyền thông, Ban QLDA TW
                                                       Lưu Thị Bình – CB Dự án, Ban QLDA tỉnh