Chuyên mục: Môi trường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính làm việc với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị

Ngày cập nhật:  5/23/2016 2:04:48 PM

     Ngày 13/5/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính đã chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị về tình hình triển khai các nhiệm vụ quan trắc chất lượng môi trường; thực hiện xử lý các điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Chương tình mục tiêu quốc gia về xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường do Trung tâm làm chủ đầu tư.
     Tham dự buổi làm việc còn có sự tham gia của đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Chi cục Bảo vệ môi trường.

Đồng chí Nguyễn Quân Chính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc


     Tại buổi làm việc, Giám đốc Trung tâm Quan trắc TN&MT báo cáo về chức năng nhiệm vụ của đơn vị; tình hình và kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp môi trường được giao cũng như các nhiệm vụ xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc Chương trình MTQG nhằm khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường trên địa bàn tỉnh.   

      Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các Sở, ngành tham dự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính đã có một số kết luận và chỉ đạo sau:

     1. Về tình hình triển khai các nhiệm vụ sự nghiệp môi trường cũng như các nhiệm vụ đột xuất: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính đánh giá cao và cho rằng mặc dù cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhà làm việc còn chật hẹp và thiếu thốn nhưng cán bộ Trung tâm đã nỗ lực thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, tổ chức kịp thời và thường xuyên hoạt động quan trắc nước biển ven bờ trước hiện tượng cá chết bất thường theo chỉ đạo của Bộ TN&MT, UBND tỉnh trong thời gian qua có ý nghĩa quan trọng góp phần ổn định đời sống cũng như sản xuất của người dân.
     2. Về tình hình triển khai các nhiệm vụ xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc Chương trình MTQG nhằm khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường trên địa bàn tỉnh: Trung tâm đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban ngành và địa phương để lựa chọn hạng mục đầu tư phù hợp với nguồn vốn được bố trí và triển khai thực hiện các dự án đúng tiến độ. Liên quan đến nguồn kinh phí đối ứng thực hiện các dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính giao sở Tài nguyên và Môi trường làm việc cụ thể với sở Tài chính để cân đối, bố trí kinh phí kịp thời cho các dự án.
     3. Về cơ sở hạ tầng làm việc và đội ngũ cán bộ của Trung tâm: Trung tâm cần quan tâm đến công tác đào tạo chuyên sâu đội ngũ cán bộ để có phân công, bố trí công việc hợp lý và chuyên nghiệp; đề xuất đầu tư đồng bộ hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ phân tích thử nghiệm. Đối với dự án Nhà làm việc và Phòng phân tích thử nghiệm của Trung tâm, giao Sở Tài chính xem xét đề xuất UBND tỉnh tiếp tục bố trí kinh phí từ nguồn cho thuê nhà xưởng nhà máy may xuất khẩu Hòa Thọ năm 2016 và các năm tiếp theo để hoàn thiện sớm giai đoạn 1 đưa công trình vào sử dụng; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh trên cơ sở đề xuất của Trung tâm về việc bổ sung các hạng mục giai đoạn 2 của công trình.
     Kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch Nguyễn Quân Chính cùng đoàn đã tham quan các phòng chuyên môn của Trung tâm và trụ sở Nhà làm việc và Phòng phân tích thử nghiệm đang xây dựng.

                                       Bài: Lê Cao Hùng; Ảnh: Phạm Thanh Long
                                   (Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường)