Chuyên mục: Môi trường

Tinh thần chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của UBND tỉnh Quảng Trị, các sở ban ngành và địa phương về khắc phục hậu quả hiện tượng cá chết bất thường trên địa bàn tỉnh

Ngày cập nhật:  5/5/2016 12:48:14 AM

      Hiện tượng cá chết bất thường xuất hiện trên các bãi biển tỉnh Quảng Trị bắt đầu từ ngày 16/4. Sau khi có báo cáo về tình hình cá chết, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả, thống kê đánh giá thiệt hại hải sản chết bất thường và giúp nhân dân sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống; đồng thời đã có nhiều đợt kiểm tra tình hình thực tế tại các xã ven biển để chia sẻ khó khăn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả, cụ thể:
- Về công tác chỉ đạo, điều hành: UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lấy mẫu nước để kiểm nghiệm và báo cáo kết quả phân tích nguyên nhân cá chết, thực hiện quan trắc môi trường nước trên khu vực biển của tỉnh để đề xuất các giải pháp xử lý và hướng dẫn bà con ngư dân xử lý cả chết đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường; đồng thời chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả, thống kê đánh giá thiệt hại hải sản chết bất thường và giúp nhân dân sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống, một số văn bản chỉ đạo như: Số 1340/UBND-NN ngày 20/4/2016 về việc kiểm tra tình hình cá chết trên vùng biển bãi ngang; số 1371/UBND-NN ngày 21/4/2016 về việc tiếp tục xử lý môi trường do cá chết hàng loạt trôi dạt vào bờ; số 1407/UBND-NN ngày 22/4/2016 về việc khẩn trương xử lý hiện tượng cá chất trôi dạt vào bờ; số 1430/UBND-NN ngày 26/4/2016 về việc tiếp tục thực hiện một số biên pháp khẩn cấp nhằm phòng ngừa, giảm thiểu tác hại của hiện tượng cá chết; số 1495/UBND-NN ngày 29/4/2016 về việc khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, bảo vệ môi trường sau sự cố hải sản chết bất thường trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị.
- Về công tác kiểm tra tình hình thực tế, chỉ đạo, khắc phục hậu quả của hiện tượng cá chết bất thường: Để giúp nhân dân sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống, lãnh đạo UBND tỉnh đã có nhiều đợt kiểm tra tình hình cá chết trên biển trôi dạt vào bờ; thăm hỏi, động viên ngư dân các xã vùng biển gặp khó khăn do hiện tượng cá chết bất thường; kiểm tra tình hình đánh bắt, thu mua thủy hải sản trên địa bàn tỉnh; tham gia tắm biển và ăn hải sản để người dân và du khách yên tâm.

 Đ/c Hà Sỹ Đồng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị kiểm tra tình hình cá chết tại huyện Vĩnh Linh ngày 21/4/2016 

 Đ/c Nguyễn Văn Hùng, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đ/c Nguyễn Đức Chính, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, động viên ngư dân các xã vùng biển vào ngày 29/4/2016

 Đ/c Hà Sỹ Đồng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị kiểm tra tình hình đánh bắt, thu mua thủy hải sản trên địa bàn tỉnh ngày 02/5/2016

 Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị và các sở ban, ngành tham gia tắm biển và ăn hải sản ngày 01/5/2016

      Như vậy, từ khi hiện tượng cá chết bất thường xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, kịp thời và có những hoạt động thiết thực nhằm khắc phục hậu quả và ổn định đời sống sản xuất, sinh hoạt của người dân.
&nbs