Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Hội thảo về Khí tượng thủy văn

Ngày cập nhật:  7/17/2013 6:55:42 AM

        Ngày 11 tháng 7 năm 2013, tại Thành phố Đà Nẵng, Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (Cục KTTV&BĐKT) đã tổ chức Hội thảo “Tăng cường quản lý, khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn – giải pháp nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai”. Tham dự Hội thảo về phía Ban tổ chức có bà Nguyễn Thị Bình Minh - Cục phó Cục KTTV&BĐKH, các đồng chí Lãnh đạo các phòng chuyên môn của Cục, về phía địa phương có sự tham dự của đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường và đài Khí tượng thủy văn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

        Các nội dung của cuộc Hội thảo được đề cập là thực trạng công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn; những quy định pháp lý và thực tiễn triển khai về hành lang an toàn kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn ở Việt Nam; tổng quan tình hình thi hành pháp luật KTTV giai đoạn 1994 – 2012 và những vấn đề cần thể chế hóa trong Luật Khí tượng thủy văn. Ngoài ra Hội thảo còn trình bày nội dung về Cơ chế phối hợp giữa Đài KTTV với chính quyền địa phương các cấp trong quản lý, khai thác và bảo vệ công trình KTTV.
        Sau khi nghe nội dung báo cáo của các đại biểu, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường và các Đài KTTV địa phương đã có những ý kiến chia sẽ, trao đổi về công tác đảm bảo hành lang an toàn kỹ thuật công trình KTTV và những hạn chế trong phối hợp giữa Sở và các Đài địa phương và khu vực trong công tác quản lý, chia sẽ thông tin. Phát biểu kết luận Hội thảo, bà Nguyễn Thị Bình Minh cho biết Cục KTTV&BĐKH sẽ nghiên cứu ban hành các văn bản quản lý nhà nước về KTTV, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức và chuyên môn cho các cán bộ địa phương, tổng hợp các ý kiến đại biểu để tiếp tục bổ sung vào Dự thảo Luật Khí tượng thủy văn xin ý kiến của các tỉnh để trình Quốc hội ban hành.
                                                          Bài và ảnh: Nguyễn Đức Phương