Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Hội thảo các tiếp cận tổng hợp để thích ứng với Biến đổi khí hậu

Ngày cập nhật:  4/18/2011 2:31:51 AM

Từ ngày 06-08/12/2010 tại Hà Nội, Quỹ bảo vệ động vật hoang dã WWF tổ Hội thảo tập huấn Các tiếp cận tổng hợp để thích ứng với biến đổi khí hậu. Hội thảo có sự tham gia của các đối tác cùng làm việc với WWF trong việc bảo tồn và phát triển bền vững tại Việt Nam cũng như trong khu vực (Lào, Campuchia và Thái Lan).

Biến đổi khí hậu đã, đang và sẽ tác động mạnh đến các địa phương - những quốc gia ở hạ nguồn lưu vực sông Mekong trong tình hình phát triển thủy điện, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam. Điều này đòi hỏi các tổ chức bảo tồn và cộng đồng cần nhìn nhận các mục tiêu tương lai của mình và làm thế nào để có thể đạt được các mục tiêu này.

Tham gia Hội thảo, các đại biểu được trang bị những kiến thức cơ bản về: Biến đổi khí hậu, các tác động, biện pháp ứng phó và các khái niệm chính; Lồng ghép các phương pháp tiếp cận thích ứng với biến đổi khí hậu; Kích hoạt các điều kiện cần thiết áp dụng lồng ghép các biện pháp thích ứng; Đánh giá tổng hợp tính/mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu; Đánh giá tổng hợp tính tổn thương do BĐKH, lồng ghép các giải pháp thích ứng với BĐKH và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

DVA