Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Kiểm tra tình hình thực hiện dự án Trồng rừng ngập mặn ứng phó với Biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh

Ngày cập nhật:  4/19/2016 3:20:26 AM

      Ngày 8 tháng 4 năm 2016, đồng chí Nguyễn Trường Khoa - Phó Giám đốc Sở TN&MT đã chủ trì, cùng với Lãnh đạo Văn phòng Sở, Kế toán trưởng và Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện các hạng mục thuộc dự án “Phục hồi và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn gắn liền với sinh kế bền vững tại khu vực hạ lưu sông Bến Hải, sông Thạch Hãn nhằm ứng phó với BĐKH” do Chi cục Biển, Hải đảo và KTTV làm Chủ đầu tư.

  

                           Đoàn công tác kiểm tra hiện trường dự án
     Dự án trồng rừng ngập mặn ứng phó với BĐKH được triển khai thi công từ tháng 10/2015 và đến nay đã hoàn thành cơ bản các hạng mục, đảm bảo theo yêu cầu tiến độ đề ra. Trong đó đã triển khai trồng mới được gần 60 ha rừng ngập mặn cây bần chua tại 5 xã: Triệu Độ, Triệu Phước, Triệu An, Gio Mai, Trung Hải thuộc 2 huyện Triệu Phong và Gio Linh, xây dựng gần 25km hàng rào bảo vệ cây và tổ chức 10 lớp tập huấn, 10 đợt tuyên truyền phát tờ rơi cho cán bộ cũng như cộng đồng dân cư tại địa bàn hưởng lợi.  

 

                  Rừng cây ngập mặn bắt đầu sinh trưởng và phát triển
      Với mục tiêu hình thành nên các đai rừng ngập mặn để bảo vệ đê sông, đất sản xuất nông nghiệp vùng bãi bồi, hạn chế và giảm thiểu các tác động của thiên tai, sạt lỡ đất và xâm nhập mặn vùng cửa sông ven biển, cũng như cải tạo môi trường sinh thái đất ngập mặn, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư trong bối cảnh tác động của BĐKH ngày càng hiện hữu, Dự án sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các hạng mục đã được phê duyệt đến hết năm 2020. Đồng thời, Chi cục Biển, Hải đảo và KTTV sẽ tiếp tục tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ, dự án cấp thiết khác trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện tốt Chương trình hành động số 83-CTHĐ/TU của Tỉnh ủy nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.
 
                                                                    Bài: Đức Phương
                                                                    Ảnh: Thanh Nga