Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Phát hiện một loài Hải Sâm mới ở vùng biển Việt Nam

Ngày cập nhật:  4/18/2011 2:29:40 AM

Loài Hải Sâm này có kích thước lớn, khi sống có màu xanh, miệng phía bụng mang 15 – 18 xúc tu lớn, hình tán cùng màu xám hơi xanh. Các chuyên gia ở Viện Hải Dương học Nha Trang giám định có tên là Hải Sâm Mít xanh tên khoa học là Actinopyga caerulea Samyn, VandenSpiegel &Massin, tên tiếng Anh là Blue Sea Cucumber.

Ông Vũ Đình Đáp, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 3 cho biết: Trong cuộc khảo sát gần đây về nguồn lợi Hải Sâm vùng biển Việt Nam, đoàn khảo sát đã phát hiện ra loài Hải Sâm mới này ở vùng biển Khánh Hòa. Trước đây loài Hải sâm Mít xanh phát hiện đầu tiên ở Indonesia được công bố 2006, sau đó tìm thấy tiếp ở  một số nơi khác như Philippine, Thái Lan... còn ở Việt Nam đây có thể xem là lần đầu tiên phát hiện loại Hải Sâm này. Hiện Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản 3 đang lưu mẫu loài Hải Sâm này phục vụ cho công tác nghiên cứu.

(Theo monre.gov.vn)