Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Nghiên cứu diễn biến khí hậu, thủy văn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1993 - 2013 dưới tác động của biến đổi khí hậu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh”

Ngày cập nhật:  6/17/2015 2:27:55 AM

     Ngày 15/6/2015, Hội đồng Khoa học và Công nghệ (HĐKH&CN) do ông Nguyễn Hữu Du - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị chủ trì đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu diễn biến khí hậu, thủy văn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1993 -2013 dưới tác động của biến đổi khí hậu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh”. Đề tài do Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị chủ trì, KS.Nguyễn Thanh Lợi – Giám đốc Sở làm chủ nhiệm.

 

Phiên họp của hội đồng

     Tham gia phiên họp có các thành viên HĐKH&CN gồm đại diện Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Trị; Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão; Phòng Quản lý khoa học, lãnh đạo một số phòng, ban của Sở Khoa học và Công nghệ. Về phía đại diện đơn vị chủ trì đề tài có ông Nguyễn Thanh Lợi –  Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Chủ nhiệm đề tài; ông Nguyễn Vĩnh An – Chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn cùng các thành viên tham gia đề tài.
Đề tài KHCN “Nghiên cứu diễn biến khí hậu, thủy văn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1993 - 2013 dưới tác động của biến đổi khí hậu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh” được triển khai thực hiện trong 2 năm (2014 - 2015) với mục tiêu nghiên cứu diễn biến của hiện tượng khí hậu, thủy văn giai đoạn 1993 – 2013, dự báo cho giai đoạn 2015 – 2035 và đề xuất hệ thống giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu phù hợp cho địa phương.

Đơn vị thực hiện báo cáo quy trình, kết quả thực hiện đề tài

 

     Kết quả của đề tài đã được thể hiện qua 5 báo cáo chuyên đề; trong đó bộ cơ sở dữ liệu về khí tượng, thủy văn trên địa bàn tỉnh trong vòng 20 năm (1993 – 2013) đã được xây dựng; diễn biến khí tượng, thủy văn 20 năm tiếp theo (2015 – 2035) cũng đã được phân tích cụ thể làm cơ sở cho việc định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  Đề tài cũng đã xác định các tác động và đề xuất hệ thống các giải pháp thích ứng phù hợp với BĐKH đối với từng khu vực, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Nội dung đề tài cũng đã được đăng 02 bài báo trên Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu khác.

 

                     Thành viên Hội đồng trình bày nhận xét đề tài


     Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng đã đánh giá cao về những kết quả mà đề tài đã đạt được. Đề tài đã thể hiện đầy đủ các nội dung nghiên cứu, đáp ứng được mục tiêu đề ra, có ý nghĩa về khoa học và thực tiễn cao. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đưa ra những góp ý quan trọng để làm nổi bật vấn đề nghiên cứu và phổ biến kết quả đề tài hơn nữa.
Qua quá trình làm việc nghiêm túc, Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá xếp loại xuất sắc và thống nhất nghiệp thu đề tài./.
                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                              Bài và ảnh: Vũ Mạnh Cường

   TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP     THƯ KÝ BAN BIÊN TẬP     CHI CỤC TRƯỞNG