Chuyên mục: Thanh tra

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra ngành tài nguyên và môi trường năm 2016 tại tỉnh Lào Cai

Ngày cập nhật:  2/26/2016 4:14:01 PM

      Ngày 25 và 26 tháng 02 năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra ngành tài nguyên và môi trường năm 2016. Tham dự Hội nghị có đại diện Thanh tra Chính Phủ, Văn Phòng Chính phủ; Lãnh đạo và công chức Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường và đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ, cùng với sự tham dự của hơn 500 đại biểu đến từ các Phòng TN&MT, Sở TN&MT của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.
      Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Chu Phạm Ngọc Hiển - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có đánh giá tổng quan công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường năm 2015. Công tác thanh tra, kiểm tra được Lãnh đạo Bộ đánh giá là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đã góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật của ngành tài nguyên và môi trường.

            Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển chủ trì Hội nghị

     Tại hội nghị các đại biểu tham dự đã được nghe báo cáo tổng kết hoạt động thanh tra, kiểm tra và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo ngành tài nguyên và môi trường năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Theo đó, kết quả nổi bật trong năm 2015, toàn ngành đã thực hiện 2.899 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó có 42 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và 2.857 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 9.374 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra đã xử phạt vi phạm hành chính 1.866 tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 123 tỷ đồng; kiến nghị truy thu nộp ngân sách nhà nước 116 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 9.541 ha đất, 89 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, 22 giấy phép hoạt động khoáng sản…
     Toàn ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 880 kết luận thanh tra, kiểm tra. Kết quả đã thu hồi 2,7 tỷ đồng, 627 ha đất, xử phạt vi phạm hành chính 31 tổ chức với số tiền 2,5 tỷ đồng. Bên cạnh những mặt đạt được, vẫn còn những mặt hạn chế, tồn tại cần quan tâm khắc phục trong năm 2016, đặc biệt là tồn tại xung quanh việc xây dựng kế hoạch thanh tra và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra; công tác đôn đốc, kiểm tra thực hiện các kết luận sau thanh tra chưa được thường xuyên.
     Nội dung trọng tâm về công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại đã được Bộ TN&MT đặt ra trong năm 2016 đó là: Tập trung xây dựng kế hoạch chi tiết đến từng đối tượng, thời gian thực hiện đối với từng cuộc thanh tra và việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra; rà soát tổng hợp và xử lý các trường hợp còn chồng chéo về đối tượng, thời gian thanh tra giữa các Tổng cục, các Cục và các Sở; tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo kế hoạch số 2100/KH- TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ; giải quyết các vụ việc do Thủ tướng Chính phủ giao và các vụ việc thuộc thẩm quyền trách nhiệm của Bộ trưởng.
     Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, trình bày tham luận làm rõ những mặt còn hạn chế trong công tác thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, đưa ra một số kiến nghị, đề xuất để công tác thanh tra, kiểm tra trong năm 2016 đạt được kết quả cao hơn.
     Cũng tại hội nghị này, đại diện Bộ TN&MT đã trả lời các vấn đề địa phương hỏi về chính sách pháp luật thuộc các lĩnh vực tài nguyên môi trường và công tác thanh tra kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo. Đồng thời yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát để báo cáo Bộ TN&MT tổng hợp, điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2016 cho phù hợp với thực tiễn của địa phương.
    

                           (Bài và ảnh: Nguyễn Văn Thiệu– Thanh tra Sở TN & MT)