Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Khóa tập huấn chương trình Quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Quảng Trị năm 2013

Ngày cập nhật:  5/3/2013 1:57:11 AM

Ngày 18/4/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị đã tổ chức hội nghị tập huấn Chương trình Quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh năm 2013 tại Trung tâm dịch vụ Hội nghị tỉnh.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện có biển và toàn thể các học viên đại diện các cơ quan ban ngành có liên quan, đại diện lãnh đạo UBND của 16 xã ven biển, vùng cửa lạch, các doanh nghiệp khai thác tài nguyên và môi trường và cộng đồng dân cư vùng ven biển tỉnh Quảng Trị.

Đây là khóa tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và hành động cho đội ngũ cán bộ, công chức quản lý các cấp, ngành cũng như các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh về quản lý tổng hợp vùng bờ.


  Đ/c  Nguyễn Thiện Tố - PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Thiện Tố, phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhấn mạnh tầm quan trọng của vùng biển và ven bờ cũng như công tác quản lý thống nhất về biển, hải đảo cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Quảng Trị nói riêng trong thời gian tới.

Thông qua khóa tập huấn, các học viên đã được PGS. TS. Nguyễn Chu Hồi và PGS.TS. Nguyễn Minh Huấn giới thiệu các nội dung về phương pháp quản lý vùng bờ, phương thức quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, các công cụ hỗ trợ cho quản lý tổng hợp vùng bờ như chương trình truyền thông, phân vùng sử dụng vùng bờ, đầu tư môi trường… và một số mô hình quản lý tổng hợp vùng bờ có hiệu quả trong nước và các nước trên thế giới.

 

          PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi – Trường ĐHKHTN Hà Nội thuyết giảng

Khóa tập huấn đã kết thúc vào 17 giờ chiều cùng ngày.

                                                                      Bài và ảnh: Mai Yên - BĐ&KTTV