Chuyên mục: Tin công nghệ thông tin

Sự cần thiết đầu tư hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin trong giai đoạn hiện nay

Ngày cập nhật:  5/27/2014 1:00:54 AM

   Công nghệ thông tin (IT) đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của con người, làm biến đổi sâu sắc cách thức làm việc, giải trí và thay đổi các nguyên tắc làm việc và hoạt động kinh doanh. Năm 2004, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 (Quyết định Số 179/2004/QĐ-TTg); năm 2010 đã ban hành Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 (Quyết định số 1605/QĐ-TTg). Đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc xây dựng kế hoạch hoạt động của ngành nhằm cung cấp hàng hoá, dịch vụ công cho người dân được tốt hơn thông qua việc cải cách các thủ tục hành chính và cách thức quản lý của cơ quan nhà nước.
        Ngày nay, với chức năng nhiệm vụ được giao, ngành tài nguyên và môi trường là cơ quan tổ chức điều tra, khảo sát, quan trắc, phân tích, nghiên cứu để tạo ra và nắm giữ nhiều thông tin quan trọng về hạ tầng kinh tế lẫn hạ tầng về xã hội. Hệ thống thông tin này là cơ sở không thể thiếu cho sự phát triển của tất cả các ngành khác trong tổng thể phát triển kinh tế xã hội. Việc quản lý, sử dụng hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường hiện nay đã trở thành yêu cầu cấp bách của xã hội.
       Đối với người dân và doanh nghiệp, trước sự phát triển nhanh về kinh tế và công nghệ thông tin, yêu cầu giải quyết các mối quan hệ về sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường ngày càng cao, thông tin phải chính xác. Yêu cầu được biết, được khai thác thông tin về tài nguyên và môi trường là thực tế không chỉ thể hiện tính dân chủ mà còn là nhu cầu phục vụ đầu tư, sản xuất kinh doanh. Đây cũng là đối tượng chính mà hệ thống thông tin dữ liệu về tài nguyên và môi trường phải có trách nhiệm đáp ứng trong sự phát triển chung của xã hội.
       Việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu địa chính tập trung của huyện Hải Lăng là một nội dung quan trọng trong tiến trình chung ở trên. Nó có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về đất đai và từng bước hiện đại hóa hệ thống thông tin đất đai. Tiếp cận dần với việc xây dựng, tích hợp thành cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường cấp tỉnh. Cần thiết phải có hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin hoàn thiện để vận hành nguồn cơ sở dữ liệu đã được đầu tư xây dựng, có độ tin cậy và chính xác cao.

 


                        Sơ đồ chuẩn hóa mạng tại Sở TN&MT Quảng Trị


       Để hệ thống vận hành thì các thành phần của hệ thống như hạ tầng công nghệ (hệ thống mạng và các thiết bị, hệ thống máy chủ, hệ thống máy trạm, hệ thống các thiết bị phục vụ xử lý hồ sơ cho từng phòng chuyên môn, chuyên viên), dữ liệu, phần mềm và đặc biệt là con người phải được đầu tư đồng bộ. Cần phải có kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tham gia vận hành hệ thống cũng như hạ tầng công nghệ thông tin./.
                                                            Bài: Phạm Đình Hải - TTCNTT TN&NT

   Tập huấn sử dụng Phần mềm quản lý công tác kê khai đăng ký và lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
   Ứng dụng Công nghệ Thông tin vào công tác quét hồ sơ địa chính tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
   Tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VII (2016-2017)
   Hội nghị ứng dụng Công nghệ thông tin ngành tài nguyên và Môi trường năm 2017
   TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẠT 5 TRIỆU LƯỢT NGƯỜI TRUY CẬP
   TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP (15/10/1996-15/10/2016)
   Tích cực tham mưu và xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường
   Chi Đoàn Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường với phong trào đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước
   Hoạt động của Công đoàn CSTV Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường 20 năm nhìn lại
   CHI ĐOÀN TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TN&MT HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI (05/6), NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI (08/6) VÀ TUẦN LỄ BIỂN, HẢI ĐẢO VIỆT NAM NĂM 2016