Chuyên mục: Tin công nghệ thông tin

Từng bước đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin hiện đại trong ngành Tài nguyên và Môi trường để khai thác hiệu quả tài nguyên số và tăng cường cải cách hành chính

Ngày cập nhật:  10/23/2015 4:46:37 AM

Hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường

     Ứng dụng công nghệ thông tin là mục tiêu quan trọng trong việc hiện đại hóa ngành tài nguyên và môi trường góp phần tích cực trong việc tăng hiệu suất công việc, cải cách hành chính, minh bạch hóa thông tin. Những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT tại cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, phân công phù hợp với vị trí để phát huy tốt ứng dụng công nghệ thông tin của ngành.
     Bắt nhịp sự phát triển của công nghệ, những năm gần đây, hạ tầng công nghệ thông tin của ngành luôn được quan tâm đầu tư, trang bị từng bước vững chắc. Các phần mềm chuyên ngành đã được ứng dụng có hiệu quả phục vụ công tác quản lý, điều hành, giải quyết công việc. Từng bước xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên môi trường hiện đại và khoa học.
     Nhận thức và trình độ của cán bộ, công chức, viên chức về CNTT được nâng lên rõ rệt, việc triển khai xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai là một trong các dự án đã thể hiện được sự phát triển công nghệ của ngành.
     Trang thông tin điện tử của Sở TN&MT được xây dựng năm 2010, bước đầu đã phát huy hiệu quả, là cầu nối thông tin công việc giữa các đơn vị liên quan đối với ngành tài nguyên môi trường tỉnh nhà và đang từng bước nghiên cứu tiến tới phát triển trang Thông tin điện tử của Sở theo định hướng Cổng thông tin của ngành.
     Hệ thống thư điện tử công vụ, quản lý văn bản, hồ sơ công việc được UBND tỉnh triển khai và được đưa vào khai thác, sử dụng cho cán bộ, công chức, viên chức có hiệu quả và giảm được chi phí giấy tờ… Các ứng dụng công nghệ thông tin đã từng bước phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, giải quyết công việc trong lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường.
     Tuy nhiên, việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin hiện nay còn gặp nhiều khó khăn do mức độ đầu tư cho công nghệ thông tin còn hạn chế về kinh phí, nhân lực chưa tập trung do phải làm dịch vụ, hạ tầng chưa đồng bộ; cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường được xây dựng nhưng quản lý và khai thác chưa hiệu quả; ứng dụng công nghệ thông tin đối với cấp huyện, cấp xã còn hạn chế.
     Để tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phát triển theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới, ngành tài nguyên và môi trường Quảng Trị cần tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ; tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường một cách thống nhất và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai của 9/9 huyện, cập nhật cơ sở dữ liệu tích hợp tài nguyên nước …; Quan trạng là duy trì cập nhật biến động kịp thời và đảm bảo giá trị của dữ liệu là mới nhất, nâng cấp hệ thống thông tin điện tử đáp ứng được công tác tra cứu, cung cấp thông tin cho cộng đồng và các cơ quan, ban ngành trong tỉnh, mọi đối tượng thông qua trực tuyến đạt cấp độ 3 trở lên.
     - Các phòng, đơn vị thuộc Sở ứng dụng và khai thác có hiệu quả các phần mềm chuyên ngành vào công tác chuyên môn đã và đang được ứng dụng trong ngành; đặc biệt, phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố, cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn cần tích cực ứng dụng phần mềm chuyên ngành vào quản lý, khai thác bản đồ số, cơ sở dữ liệu đất đai, cập nhật biến động đất đai theo quy định.
     - Các tác nghiệp trong quản lý hành chính thực hiện trên môi trường mạng; duy trì ứng dụng chữ ký số; ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến nâng lên mức độ 3 để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

   
             Một ứng dụng công nghệ GIS được nghiên cứu và phát triển

      Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về công nghệ thông tin, bổ sung kiến thức chuyên ngành cho cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin để làm chủ được công nghệ;
      Xác định Quảng Trị là một tỉnh còn nghèo, nên việc đầu tư kinh phí cho lĩnh vực CNTT còn hạn chế. Vì vậy, Chúng ta cần phải tự nghiên cứu để làm chủ công nghệ, biết định hướng phát triển công nghệ để đi tắt đón đầu công nghệ phần cứng và phần mềm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ GIS vào quản lý điều hành trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, làm chủ và không phụ thuộc công nghệ, chú trọng tự phát triển là chính, như các phần mềm Quản lý giá đất, vv… nhằm tích cực tăng cường quản lý, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành trong từng giai đoạn tới.      

                   Bài, ảnh:  Nguyễn Xuân Tài   - Phòng Phát triển Công nghệ
                   Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường

 

   Tập huấn sử dụng Phần mềm quản lý công tác kê khai đăng ký và lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
   Ứng dụng Công nghệ Thông tin vào công tác quét hồ sơ địa chính tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
   Tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VII (2016-2017)
   Hội nghị ứng dụng Công nghệ thông tin ngành tài nguyên và Môi trường năm 2017
   TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẠT 5 TRIỆU LƯỢT NGƯỜI TRUY CẬP
   TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP (15/10/1996-15/10/2016)
   Tích cực tham mưu và xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường
   Chi Đoàn Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường với phong trào đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước
   Hoạt động của Công đoàn CSTV Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường 20 năm nhìn lại
   CHI ĐOÀN TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TN&MT HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI (05/6), NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI (08/6) VÀ TUẦN LỄ BIỂN, HẢI ĐẢO VIỆT NAM NĂM 2016