Chuyên mục: Tin công nghệ thông tin

Tích cực tham mưu và xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường

Ngày cập nhật:  10/19/2016 2:52:28 AM

PHẠM ĐÌNH HẢI, Giám đốc Trung tâm CNTT tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị
       Ngày 15/10/1996, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 1270/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Thông tin-Lưu trữ Địa chính thuộc Sở Địa chính. Đến năm 2003, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) Quảng Trị được thành lập, theo đó UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 16/9/2003 về việc đổi tên thành Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở TN và MT với tổ chức bộ máy biên chế gồm 4 người.
       Về cơ chế hoạt động, trung tâm tuy có con dấu nhưng chưa có tư cách pháp nhân và tài khoản để hoạt động. Vì vậy, ngày 20/11/2006, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 2190/QĐ-UBND về việc kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường. Từ đó, trung tâm được quy định là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động và có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để hoạt động. Trên cơ sở đó, Giám đốc Sở TN và MT Quảng Trị ban hành Quyết định số 1431/QĐ-STNMT ngày 31/12/2007 về quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường. Từ ngày 1/1/2008, Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị bắt đầu hoạt động sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động theo quy định của Nghị định 43/2006/NĐ-CP.

alt

Cán bộ Trung tâm CNTT tài nguyên và môi trường tra cứu dữ liệu về đất đai

        Giai đoạn từ năm 1997-2006, cán bộ trung tâm đã bám sát nhiệm vụ được giao, lập kế hoạch triển khai nhiệm vụ. Nhận bàn giao toàn bộ hồ sơ giao đất từ năm 1976-1994 từ Sở Xây dựng về Sở Địa chính; hồ sơ đo đạc địa chính (1994 - 1997) bằng công nghệ truyền thống của các huyện, thị xã; hồ sơ đo đạc địa chính 1998-2002 bằng công nghệ số của các huyện, thị xã gồm: Đông Hà, Quảng Trị, Triệu Phong, Cam Lộ. Đối với kho lưu trữ giai đoạn này cơ bản đáp ứng yêu cầu chung của việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu của ngành địa chính. Giai đoạn từ 2003 đến 2008, trung tâm tiếp tục công tác thu thập, tiếp nhận thêm nhiều loại hồ sơ, tài liệu, số liệu và dữ liệu thuộc 7 lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành đưa vào lưu trữ và khai thác sử dụng đáp ứng nhu cầu trong và ngoài ngành.  Trên cơ sở Quyết định số 1438/QĐ- UBND ngày 5/8/2010 của UBND tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường thành Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở TN và MT, từ năm 2011-2013, Giám đốc Sở TN và MT ban hành một số quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy của trung tâm với đầy đủ nhân sự Ban giám đốc và các phòng chuyên môn. Đến nay, đơn vị đã cơ bản hoàn thiện về mặt tổ chức, bộ máy với tổng số cán bộ trung tâm có 21 người; chi bộ trung tâm có 7 đảng viên; công đoàn cơ sở thành viên có 21 đoàn viên và chi đoàn thanh niên có 14 đoàn viên.
      Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành, góp phần tăng cường công tác cải cách hành chính của sở, trung tâm đã đề xuất lãnh đạo sở trình UBND tỉnh ban hành quy chế thu thập, quản lý và khai thác và sử dụng dữ liệu về TN và MT trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 19/2011/ QĐ-UBND ngày 26/7/2011; ban hành danh mục dữ liệu TN và MT theo Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 13/11/2012; phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị” theo Quyết định số 2702/ QĐ-UBND ngày 26/12/2012. Năm 2015, trung tâm phối hợp văn phòng sở trình lãnh đạo sở ban hành kế hoạch ứ
   Tập huấn sử dụng Phần mềm quản lý công tác kê khai đăng ký và lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
   Ứng dụng Công nghệ Thông tin vào công tác quét hồ sơ địa chính tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
   Tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VII (2016-2017)
   Hội nghị ứng dụng Công nghệ thông tin ngành tài nguyên và Môi trường năm 2017
   TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẠT 5 TRIỆU LƯỢT NGƯỜI TRUY CẬP
   TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP (15/10/1996-15/10/2016)
   Tích cực tham mưu và xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường
   Chi Đoàn Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường với phong trào đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước
   Hoạt động của Công đoàn CSTV Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường 20 năm nhìn lại
   CHI ĐOÀN TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TN&MT HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI (05/6), NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI (08/6) VÀ TUẦN LỄ BIỂN, HẢI ĐẢO VIỆT NAM NĂM 2016