Chuyên mục: Tin công nghệ thông tin

Chi Đoàn Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường với phong trào đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước

Ngày cập nhật:  10/12/2016 12:41:22 AM

          Trong những năm qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào công việc đã và đang được nhà nước quan tâm đầu tư và khuyến khích cán bộ, viên chức áp dụng vào công việc nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước.
        Nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin đối với ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, thế hệ trẻ Trung tâm Công nghệ thông tin không ngừng phần đấu, nghiên cứu và học tập nâng cao trình độ CNTT để áp dụng vào thực tiễn công việc. Trước tình trạng cơ sở vật chất, hạ tầng còn hạn chế nhưng dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, mà trực tiếp là lãnh đạo Trung tâm CNTT TN&MT, với sự nổ lực của cán bộ đoàn viên và phong trào xung kích đoàn thanh niên đã đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNTT vào phục vụ quản lý nhà nước của ngành ngày càng phát triển. Tăng hiệu quả trong sản xuất và thực hiện nhiệm vụ, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao năng lực và trình độ ứng dụng công nghệ thông tin. Đến nay, nhiều phần mềm mới được ứng dụng để xử lý công việc; các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại được từng bước trang bị cơ bản đồng bộ nhằm đấy mạnh tiến độ công việc.
         Lực lượng cán bộ, viên chức Trung tâm chủ yếu là cán bộ trẻ, tỉ lệ cán bộ hoạt động công tác đoàn chiếm trên 50% tổng cán bộ của Trung tâm. Trong công tác chuyên môn cũng như công tác đoàn thể, lực lượng xung kích phát triển công nghệ thông tin chủ yếu là đoàn viên trẻ. Sự sáng tạo trong nghiên cứu đã thúc đẩy và đóng góp lớn trong công tác phát triển công nghệ của ngành tài nguyên và môi trường điển hình năm 2012 các đồng chí đoàn thanh niên đã được Hội khoa học kỹ thuật tỉnh trao tặng giải khuyến khích cho tập thể nhóm xây dựng phần mềm quản lý kho dữ liệu của ngành tài nguyên và môi trường. Từ đây, công tác lưu trữ của Trung tâm đã có diện mạo mới, việc tra cứu hồ sơ từ thủ công sang tự động hoá giúp tìm dữ liệu nhanh chóng, lưu trữ dữ liệu gọn gàng, lâu dài và an toàn, thể hiện được tính khoa học, hiện đại trong giải quyết công việc. Năm 2014, cán bộ Trung tâm CNTT TN&MT ứng dụng phần mềm “Quản lý công văn đi, đến và hồ sơ công việc” giúp Phòng Hành chính - Tổng hợp theo dõi chặt chẽ công văn đi đến, hồ sơ công việc của từng cán bộ, công nhân viên chức. Qua đó giúp lãnh đạo đơn vị nắm bắt kịp thời tiến độ để có hướng chỉ đạo xử lý công việc một cách hiệu quả.
        Với quy mô quản lý nguồn dữ liệu số lớn và nhu cầu quản lý nguồn dữ liệu tất cả các lĩnh vực của ngành như lĩnh vực đất đai, đo đạc, môi trường, biển và hải đảo …; tình hình công nghệ của ngành tài nguyên và môi trường trên thế giới ngày càng phát triển đã đưa ra một thách thức mới cho lĩnh vực công nghệ thông tin của ngành và đặt ra một mục tiêu phát triển mới cho Trung tâm. Trung tâm đã quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ do cấp trên giao và với mục tiêu phải làm chủ được công nghệ, không phụ thuộc công nghệ, do đó Trung tâm đã đẩy mạnh phong trào phát triển công nghệ trên các nền tảng mới, hiện đại để bắt kịp xu thế phát triển công nghệ của thế giới, đã tạo ra nhiều sản phẩm trên công nghệ bản đồ GIS do cán bộ trong đơn vị tự phát triển và tiếp cận các phần mềm được trang cấp để triển khai nhân rộng trong toàn tỉnh để áp dụng vào công việc quản lý nhà nước.
        Hiện nay, Sở TN&MT giao cho Trung tâm Công nghệ Thông tin đang tập trung vào xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu (CSDL) về TN&MT:
       - Vận hành cơ sở dữ liệu đất đai được triển khai theo mô hình tập trung, sử dụng phần mềm Vilis 2.0 để xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ việc cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đơn vị đã ứng dụng phần mềm VietMap để phục vụ biên tập bản đồ địa chính, trích lục kết quả đo đạc... nhờ vậy đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện công việc, đảm bảo chất lượng sản phẩm theo đúng quy định.
       - Cơ sở dữ liệu môi trường đang được chủ động nghiên cứu, xây dựng và phát triển trên nền tảng công nghệ GIS để quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu môi trường.
       - Đi đôi với việc quan tâm đầu tư thiết bị, Trung tâm cũng chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực và trình độ ứng dụng CNTT cho cán bộ, đặc biệt là cán bộ phần mềm. Điển hình đơn vị cũng đã tự tạo được các sản phẩm thiết thực, có ích, phục vụ tốt cho công tác chuyên môn, rút ngắn thời gian, công sức như: phần mềm vẽ nhãn thửa địa chính, phần mềm dữ liệu xuất đơn cấp giấy chứng nhận.
       Các nỗ lực của lực lượng trẻ, các đồng chí cán bộ là đoàn viên được các cấp lãnh đạo công nhận và đã trao tặng nhiều giấy khen và bằng khen. Mặc dù còn nhiều khó khăn và thách thức về ứng dụng CNTT trong ngành nhưng lực lượng đoàn thanh niên Trung tâm luôn cố gắng phấn đấu để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
        Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về TN&MT, trong thời gian tới lực lượng xung kích trẻ cần phải tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tham mưu lãnh đạo nhằm thúc đẩy sự nghiệp phát triển và ứng dụng CNTT vào công việc quản lý nhà nước. Bên cạnh sự quan tâm của lãnh đạo trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác chuyên môn, tuổi trẻ Trung tâm Công nghệ hứa sẽ tiếp tục tích cực trong phong trào vì sự nghiệp phát triển CNTT của ngành Tài nguyên và Môi trường./.
                                                            Bài: Phạm Thị Thanh Huyền

   Tập huấn sử dụng Phần mềm quản lý công tác kê khai đăng ký và lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
   Ứng dụng Công nghệ Thông tin vào công tác quét hồ sơ địa chính tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
   Tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VII (2016-2017)
   Hội nghị ứng dụng Công nghệ thông tin ngành tài nguyên và Môi trường năm 2017
   TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẠT 5 TRIỆU LƯỢT NGƯỜI TRUY CẬP
   TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP (15/10/1996-15/10/2016)
   Tích cực tham mưu và xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường
   Chi Đoàn Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường với phong trào đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước
   Hoạt động của Công đoàn CSTV Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường 20 năm nhìn lại
   CHI ĐOÀN TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TN&MT HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI (05/6), NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI (08/6) VÀ TUẦN LỄ BIỂN, HẢI ĐẢO VIỆT NAM NĂM 2016