Chuyên mục: Tin công nghệ thông tin

Hoạt động của Công đoàn CSTV Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường 20 năm nhìn lại

Ngày cập nhật:  10/12/2016 12:34:22 AM

       Công đoàn CSTV Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường tiền thân là Tổ Công đoàn Trung tâm Thông tin - Lưu trữ địa chính trực thuộc CĐCS Sở Địa chính tỉnh Quảng Trị. Năm 2009, Công đoàn bộ phận Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường được thành lập theo quyết định số 01/QĐ-CĐ ngày 09/02/2009 của Công đoàn Cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường; Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường được thành lập theo quyết định số 16/QĐ-CĐ ngày 22/4/2011 của Công đoàn Cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường. Công đoàn Trung tâm là Công đoàn CSTV thuộc Công đoàn Cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.
       Trong những năm đầu mới thành lập, Công đoàn Trung tâm cũng có những khó khăn chung với Trung tâm từ cơ sở vật chất, nhân sự đến các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, lao động (CB-VC-LĐ). Tuy nhiên với sự nổ lực của Ban chấp hành Công đoàn, hỗ trợ của Chi ủy và Công đoàn cấp trên cùng sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể đoàn viên. Công đoàn Trung tâm đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ như sau: Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật;  bảo đảm việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng cho CB-VC-LĐ của Trung tâm.
       Từ những ngày đầu mới thành lập với lực lượng chỉ có 3 đoàn viên, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, không đồng bộ;  lực lượng cán bộ, đoàn viên được điều động từ nhiều Phòng ban chuyển sang nên am hiểu về nghiệp vụ, chuyên môn còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
Sau thời gian hoạt động, không ngừng kiện toàn và phát triển.  Đến nay đơn vị có tổng số đội ngũ cán bộ, viên chức, lao động là 21 người, trong đó đoàn viên công đoàn: 18 người (13 nam, 5 nữ). Trình độ chuyên môn nghiệp vụ có 3 thạc sỹ, 14 kỹ sư, cử nhân, 02 người có trình độ cao đẳng, 02 lao động phổ thông và nghề. Các đoàn viên được bố trí sinh hoạt ở 4 Tổ công đoàn chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Tổ Công đoàn Phòng Hành chính - Tổng hợp; Tổ Công đoàn Phòng Dữ liệu và Lưu trữ; Tổ Công đoàn Phòng Phát triển Công nghệ và Tổ Công đoàn Đội Dịch vụ - Tư vấn.
       Từ năm 2008 đến nay, Công đoàn CSTV Trung tâm đã tạo nhiều hoạt động hàng năm, luôn đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên, khuyến khích, động viên CB-VC-LĐ hăng say, nỗ lực cống hiến hết mình trong công việc.
Công đoàn Trung tâm đã kiến nghị với Chi uỷ, lãnh đạo Trung tâm hàng năm điều chỉnh một số điểm trong Quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với tình hình mới theo hướng nâng cao đời sống cho CB-VC-LĐ. Đồng thời, Công đoàn Trung tâm còn đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ tại các đơn vị.
       Bên cạnh đó, Công đoàn Trung tâm còn phối hợp với cơ quan thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho CB-VC-LĐ; hỗ trợ kinh phí các đợt du lịch; thưởng các ngày lễ, Tết, tổ chức các buổi tọa đàm, buổi nói chuyện chuyên đề, hoặc tổ chức dã ngoại, nhân các ngày như: Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày gia đình Việt Nam 28/6, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, …Tặng quà, tổ chức chương trình vui chơi cho con em CB-VC-LĐ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, Trung thu; tặng thưởng cho học sinh giỏi, học sinh đạt thành tích cao trong học tập…
       Công đoàn Trung tâm luôn đề cao tinh thần tương thân tương ái trong CB-VC-LĐ: phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội lớn như vận động giúp đỡ đồng bào bị thiên tai lũ lụt; Quỹ vì người nghèo; Quỹ đền ơn đáp nghĩa; Mái ấm tình hồng…
       Trong chặng đường 20 năm, Công đoàn CSTV Trung tâm Công nghệ Thông tin đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị, tuy nhiên tập thể BCH và toàn thể đoàn viên của Trung tâm luôn thẳng thắn và nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và xác định rõ nhiệm vụ trong thời gian tới còn rất nặng nề, khó khăn và phức tạp. Để xứng đáng với sự quan tâm và tin tưởng của Chi bộ, lãnh đạo Trung tâm, sự giúp đở hướng dẫn chỉ đạo kịp thời của Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường, tập thể BCH và đoàn viên công đoàn thuộc Trung tâm trong thời gian tới quyết tâm phấn đấu, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phối hợp với lãnh đạo đơn vị đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại, vượt mọi khó khăn, thách thức thực hiện tốt công tác tham mưu cho Sở thực hiện quản lý, lưu trữ tốt dữ liệu tài nguyên môi trường và Công nghệ thông tin thuộc quản lý của Sở. Từng bước đưa công tác xây dựng, vận hành, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường theo hướng hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh./.
                                                                  Bài: Nguyễn Lê Thắng

   Tập huấn sử dụng Phần mềm quản lý công tác kê khai đăng ký và lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
   Ứng dụng Công nghệ Thông tin vào công tác quét hồ sơ địa chính tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
   Tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VII (2016-2017)
   Hội nghị ứng dụng Công nghệ thông tin ngành tài nguyên và Môi trường năm 2017
   TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẠT 5 TRIỆU LƯỢT NGƯỜI TRUY CẬP
   TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP (15/10/1996-15/10/2016)
   Tích cực tham mưu và xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường
   Chi Đoàn Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường với phong trào đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước
   Hoạt động của Công đoàn CSTV Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường 20 năm nhìn lại
   CHI ĐOÀN TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TN&MT HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI (05/6), NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI (08/6) VÀ TUẦN LỄ BIỂN, HẢI ĐẢO VIỆT NAM NĂM 2016