Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Công bố Chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày cập nhật:  11/20/2014 9:25:27 AM

       Sáng ngày 17/11/2014, thừa ủy quyền của đồng chí Nguyễn Quân Chính – Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tiến hành tổ chức công bố Chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
       Tham dự buổi công bố có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện ven biển, huyện đảo Cồn Cỏ và 28 xã, thị trấn thuộc chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ.

 

 

 Quang cảnh buổi  công bố

 Đ/c Nguyễn Trường Khoa, PGĐ Sở Tài Nguyên và Môi trường phát biểu khai mạc


      Chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ được phê duyệt với mục tiêu phát triển kinh tế vùng bờ bền vững, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường, tài nguyên, các nguồn lợi, hạn chế và giảm thiểu tác hại của thiên tai, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng cư dân địa phương.
     Các chương trình hành động đề xuất trong chiến lược nhằm tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn, cấp bách trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, bao gồm các hợp phần chính đó là tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cộng đồng; phát triển bền vững vùng ven bờ; duy trì, bảo vệ, bảo tồn và phục hồi các giá trị vùng ven bờ; phòng ngừa và giảm thiểu các tác hại của thiên tai, sự cố môi trường.

 

 

 Đ/c Nguyễn Vĩnh An, Chi cục trưởng CC Biển, Hải đảo và KTTV công bố Quyết định

 Đ/c Nguyễn Hùng Trí, Phó Chi cục trưởng CC Biển, Hải đảo và KTTV giới thiệu nội dung cơ bản của Chiến lược


     Sau khi công bố và giới thiệu các nội dung chính của Chiến lược, các đại biểu đã thảo luận các giải pháp cụ thể của từng ngành, địa phương nhằm thực hiện tốt Chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ.
    

 

 

                           Các đại biểu thảo luận và góp ý kiến tại buổi lễ
     

            Đồng chí Nguyễn Trường Khoa đã phát biểu bế mạc, đồng thời nhấn mạnh các nội dung cần ưu tiên triển khai trong thời gian tới, để thực hiện Chiến lược đạt hiệu quả phải có sự thống nhất, phối hợp giữa các cấp, ngành.

 

                                                     Bài và Ảnh: Ngọc Đức - CCBHĐ&KTTV